Holink-2023

Thema

Grenzeloos studeren

Met alle ontwikkelingen in de Europese onderwijsruimte, en Europees beleid voor mobiliteit, inclusiviteit en betere bescherming van de burger bij gegevensuitwisseling, is een versnelling te zien voor wat betreft aanpassingen in het ecosysteem voor het onderwijs. Dit stelt het onderwijs voor de vraag hoe je met toenemend digitaal onderwijsaanbod en leermiddelen voor veilige, betrouwbare, onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige oplossingen zorgt om de studentreis goed te laten verlopen.

Tijdens de HOlink conferentie gaan we in op deze uitdagingen. Zo willen we over de grenzen van Nederland kijken en de focus leggen op de Europese student. Waarbij de insteek is dat de Nederlandse student natuurlijk ook een Europese student is. Daarbij willen we ons richten op de wetgeving en ontwikkelingen binnen de EU, en wat dat voor mogelijke gevolgen heeft voor de uitvoering/ ondersteuning in de administratieve keten binnen het Hoger Onderwijs. Denk aan de effecten van de Europese verordeningen (bijvoorbeeld SDG) op de huidige keten voor aanmelden en inschrijven voor een opleiding, en vastleggen van of uitwisselen van leeruitkomsten. Hoe kunnen we gaan werken met een Europese wallet waarmee de studentreis beter wordt ondersteund? Wat is de waarde van een Europees diploma en hoe maken we hierover de juiste systeemafspraken? Hoe zorgen we voor veilige, betrouwbare, onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige oplossingen?  

Binnen dit thema spreken we ook over grenzen als obstakels. Daarbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op actuele thema’s als inclusiviteit, genderneutraliteit en studentenwelzijn. Tegen welke grenzen lopen Europese en dus ook Nederlandse studenten aan gedurende hun studentreis door het Hoger Onderwijs, waar het gaat om genoemde onderwerpen? En hoe kunnen deze grenzen, belemmeringen worden weggenomen?

Op 5 en 6 juni delen hogescholen, universiteiten en ketenpartners hun kennis en ervaring met elkaar.

Voor editie 2023 gaan we uit van de volgende programmalijnen:

Maatwerk en diversiteit:
Sessies binnen deze track gaan over mogelijke toepassingen en oplossingen in de technische en administratieve ondersteuning die bijdragen aan toegankelijkheid, inclusiviteit, het welzijn van studenten en het leveren van maatwerk. Heb jij een mooi voorbeeld hoe jouw instelling tools en processen inzet om maatwerk en diversiteit te ondersteunen? Dien dan je presentatie in!

Erkennen en waarderen:
Deze track staat in het teken van instroom in het HO en het erkennen van (voor)opleidingen van studenten. Het gaat hierbij om onderwerpen als diplomawaardering en -erkenning, toelating, selectie en toetsing, maar ook om legalisatie van diploma’s na het afronden van een opleiding. Al met al gaat het om toegang tot en doorstroom binnen het onderwijs.

Beleid en uitvoering:
Deze track richt zich op de gevolgen van overheidsbeleid voor de uitvoering én op beleidsmatige keuzes binnen de sector en de instellingen. Bijvoorbeeld beleid rond beveiliging en privacy, flexibilisering, selectie, verlaging collegegeld en toelatingsbeleid (o.a. MBO en deficiëntie) maar ook ten aanzien van bekostiging en studentenwelzijn.

Innovatie en technologie:
Deze track is bedoeld voor innovaties (die vaak een digitaal karakter hebben) en architectuurvraagstukken die we vanuit de Europese (onderwijs)ruimte op ons af zien komen. Te denken valt aan standaarden bij uitwisseling van studentgegevens, identiteit, Wallets, Microcredentials.