Holink-2024

Thema

"De veilige campus"

Het thema van de HOlink 2024 is 'De veilige campus'

Een onderwijsomgeving wordt vaak beschouwd als een veilige omgeving. En in de meeste gevallen is dit zo. Toch is er steeds meer aandacht voor veiligheid in het onderwijs. Veiligheid in de breedste zin van het woord, dus ook in de administratieve keten. Bewustwording rond digitale veiligheid en bescherming van gegevens van de burger groeit. Ook veiligheid op de campus, zowel in de collegezaal als op de werkvloer, is heel actueel. Voor ondersteunende organisaties is dit een belangrijk thema. Maar, wánneer spreek je van een veilige administratieve keten? En, hoever kun, mag of moet je gaan om studenten, medewerkers en hun gegevens te beschermen? Hoe gaan we om met de toenemende druk op kennisveiligheid?

De HOlink 2024 staat volledig in het teken van de veilige campus en een veilige administratieve keten. Veiligheid is immers een essentieel aspect voor het creëren van een optimale leeromgeving. Deze editie van de conferentie biedt volop ruimte om kennis en ervaringen rond dit actuele thema met elkaar te delen. Er is aandacht voor wet- & regelgeving en de manier waarop innovatie en technologie kan bijdragen aan een veilige administratieve keten. Ook inhoudelijke vraagstukken rond sociale veiligheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid komen aan bod. Kortom, heel veel onderwerpen waarmee we samen verder kunnen bouwen aan een veilige campus.


Programmalijnen

We gaan voor de komende editie uit van de volgende programmalijnen: 

  • Informatiebeveiliging & technologie

  • Regie op gegevens & privacy

  • Sociale veiligheid & welzijn

  • Crisisbeheer & calamiteiten