Holink 2018

Thema

HOlink 2018: Soepel op reis door het hoger onderwijs

Voor, tijdens en na een opleiding moet een student veel keuzes maken en veel regelen. Om studenten te helpen hun zaken goed en tijdig te regelen en hen te ondersteunen bij het maken van keuzes, is het belangrijk  dat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is. Dit vraagt om goed ingerichte processen en afstemming tussen de instellingen en ketenpartners in het HO-veld. 

Tijdens HOlink 2018 onderzoeken we samen met de deelnemers hoe we ervoor kunnen zorgen dat de informatie zo goed mogelijk aansluit op de wereld van studenten, of ze nu uit het VO, MBO of het HO komen,  uit Nederland of uit een ander land. Daarbij kijken we zowel naar de ontwikkelingen in wet- en  regelgeving en technologie, als naar de (on)mogelijkheden die deze factoren bieden voor de ondersteuning. Ook zoeken we de samenwerking om met alle partijen processen zo goed mogelijk in te richten.

Tijdens de conferentie staan de  volgende thema's centraal.

Strategie en beleid

mojoimagealt-13-alt

Dit thema is gericht op de toekomst en de (verwachte) veranderingen in het onderwijs, hoe de verschillende partijen daar invulling aan kunnen geven en wat dat betekent voor de uitvoering van strategie en beleid. Mogelijke onderwerpen binnen dit thema zijn: flexstuderen, toename internationale studenten, samenwerking tussen opleidingen en instellingen, en online en modulair onderwijsaanbod.

ICT en data analytics

mojoimagealt-14-alt

Bij dit thema komen onderwerpen aan bod die relevant zijn voor beleidsmakers en -volgers (ondersteuners) van HO-instellingen die zich bezighouden met: student analytics, trends en ontwikkelingen in de ICT- infrastructuur en -architectuur, informatiemanagement, privacy en security, én de nieuwste ontwikkelingen rond de ondersteuning van (online) onderwijs. Dit thema is bedoeld voor hen die samen de processen, systemen en informatievoorzieningen beheren en ontsluiten, en zo de reis van de student van oriëntatie tot en met het afstuderen eenvoudiger moet maken.

Onderwijsondersteuning en informatievoorziening

mojoimagealt-15-alt

Onder dit thema vallen onderwerpen die relevant zijn voor administratieve en organisatorische beleidsmakers en -volgers (ondersteuners) van de HO-instellingen, zoals: het aanmeld- en inschrijfproces, veranderprocessen in de organisatie, (inzet)plannen en roosteren, documentmanagement,  en het gebruik van digitale dossiers. Ook dit thema is bedoeld voor hen die samen de processen, systemen en informatievoorzieningen beheren die de reis van de student van oriëntatie tot en met het afstuderen eenvoudiger moet maken.

Internationalisering

mojoimagealt-16-alt

Internationaal studeren staat centraal binnen dit thema, voor zowel studenten vanuit het buitenland als uitgaande Nederlandse studenten. Het proces van aanmelden tot afstuderen, identificatie en authenticatie, validatie van diploma’s en studentdata portability, online onderwijs, toegankelijkheid, onderwijs op afstand en verblijfsvergunning, én alumnibeleid om kennisoverdracht te bevorderen zijn hierbij belangrijke onderwerpen.