Holink-2023

Strategisch forum

Strategisch Forum HOlink 2023

Om de verbinding tussen strategie en uitvoering in de HO-keten te kunnen maken, wordt elk jaar tijdens de HOlink een Strategisch Forum georganiseerd. Hier verkennen we de strategische kant van de uitvoeringspraktijk.

Aansluitend op het overkoepelende conferentiethema ‘grenzeloos studeren’, gaan beleidsmakers en beslissers uit de keten dit jaar met elkaar in gesprek over de reis van studenten die binnen Europa (willen) studeren, en hoe vanuit het oogpunt van publieke dienstverlening betere informatievoorziening en mogelijke integratie kan plaatsvinden. Kortom welke mogelijkheden zijn er om de Europese studentreis te verbeteren?

Het Forum vindt plaats op dinsdag 6 juni tussen 10.30 uur en 12.30 uur en daarbij zullen onderstaande bestuurders vanuit hun expertise een bijdrage leveren:
- Harmen Harmsma, directeur generaal, Dienst Uitvoering Onderwijs
- Fiona Atighi, directeur dienstverlening, Gemeente Amsterdam
- Annelies van Eenennaam, manager pijler NL, Nuffic
- Janco Bonnink, directeur onderwijs en student support, Saxion Hogescholen

Dagvoorzitter Martijn Grimmius zal aan de hand van een aantal prikkelende stellingen de discussie leiden.

Deelname
Het Strategisch Forum is bedoeld voor beslissers en beleidsmakers vanuit de hogescholen en universiteiten, koepelorganisaties, overheid & uitvoeringsorganisaties, decanenorganisaties en aanverwante ketenpartners.

Deelname aan het forum is op uitnodiging. Uitgenodigd zijn in elk geval vertegenwoordigers van VH, UNL bestuur en bureau, ISO/LSVB, BiOND, DUO, Studielink, Nuffic, SURF.

Interesse om deel te nemen? Maak dit kenbaar door uiterlijk vrijdag 2 juni een mail te sturen naar Marlous Wagner (wagner@studielink.nl). Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt er na aanmelding een uitnodiging verstuurd.