Holink-2024

Strategisch forum

Strategisch Forum HOlink 2024

Om de verbinding tussen strategie en uitvoering in de HO-keten te kunnen maken, wordt elk jaar tijdens de HOlink een Strategisch Forum georganiseerd. Hier verkennen we de strategische kant van de uitvoeringspraktijk.

Op donderdag 6 juni tussen 11.45 uur en 13.00 uur gaan beslissers en beleidsmakers binnen het overkoepelende thema 'de veilige campus' nader in op ketensamenwerking rond grensoverschrijdend gedrag door studenten in het hoger onderwijs.   

In dit Forum zullen onderstaande panelleden vanuit hun expertise een bijdrage leveren:

  • Paul Goossens, Manager Integrale Veiligheid Hogeschool Rotterdam
  • Jochem van der Veen, MT-lid Hoger Onderwijs & Studiefinanciering bij OCW
  • Erwin Medendorp, vertegenwoordiger Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs
  • Lotte Jansen, bestuurslid Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)
  • Angela Schat-Zeckendorf, directeur Registers & Examens DUO

Zij gaan in gesprek over het belang om de veiligheid voor zowel studenten en medewerkers te waarborgen, het spanningsveld tussen de privacy van een individuele student en de zorgplicht naar de rest van de sector en wanneer trek je aan de bel en start je een escalatieprocedure?

Dagvoorzitter Martijn Grimmius zal aan de hand van een aantal prikkelende stellingen de discussie leiden.

Deelname

Het Strategisch Forum is bedoeld voor beslissers en beleidsmakers vanuit de hogescholen en universiteiten, koepelorganisaties, overheid & uitvoeringsorganisaties, decanenorganisaties en aanverwante ketenpartners.

Deelname aan het forum is op uitnodiging. Uitgenodigd zijn in elk geval vertegenwoordigers van VH, UNL bestuur en bureau, ISO/LSVB, BiOND, DUO, Studielink, Nuffic, SURF.

Interesse om deel te nemen? Maak dit kenbaar door uiterlijk vrijdag 31 mei een mail te sturen naar Marlous Wagner (wagner@studielink.nl). Wilt u daarbij uw naam, uw functie en de naam van de instelling waarvoor u werkt vermelden?