Holink-2022
Programma > Strategisch forum

Strategisch forum

Om de verbinding tussen strategie en uitvoering in de HO-keten te kunnen maken, wordt tijdens de HOlink een Strategisch Forum georganiseerd. Hier verkennen we de strategische kant van de uitvoeringspraktijk. Tijdens dit forum gaan beleidsmakers en beslissers uit de keten met elkaar in gesprek over een meer gestroomlijnde studentreis. 

Uit recent onderzoek komt naar voren dat (internationale) aspirant-studenten momenteel slecht overzicht kunnen krijgen van de regelzaken bij verschillende organisaties (inschrijven, financiën, huisvesting, ondersteuning e.d.). Scholieren en studenten geven aan dat ze onvoldoende gevoel en inzicht hebben in het proces waarin ze zich bevinden. Dit veroorzaakt stress en zorgt voor onzekerheid bij studenten over de stappen die gaan komen.

Scholieren en studenten geven aan dat ze onvoldoende gevoel en inzicht hebben in het proces waarin ze zich bevinden. Dit veroorzaakt stress en zorgt voor onzekerheid bij studenten over de stappen die gaan komen.

Op de vraag hoe studenten het in een (denkbeeldige) situatie anders zouden doen komt naar voren dat zij de voorkeur hebben voor een digitaal centraal overzicht van de verschillende regelzaken.

Deelname aan het forum is op uitnodiging. Uitgenodigd zijn in elk geval vertegenwoordigers van VH, VSNU bestuur en bureau, ISO/LSVB, BiOND, directie DUO, Studielink, Nuffic, SURF.

Interesse om deel te nemen? Maak dit kenbaar door een mail te sturen naar Mirjam Knaapen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt er na aanmelding een uitnodiging verstuurd.