Holink 2019

Strategisch forum

Strategisch forum

Om de verbinding tussen strategie en uitvoering in de HOketen te kunnen maken, wordt tijdens de HOlink een Strategisch Forum georganiseerd. Hier verkennen we de strategische kant van de uitvoeringspraktijk: welke impact heeft onderwijsbeleid en –ontwikkeling op het gebied van flexibel, leven lang en online leren, op de ondersteuning? Wat is hierbij nodig om de uitvoering in de keten soepel te laten verlopen? Aansprekende voorbeelden vanuit het onderwijs komen aan bod, en ervaren wegbereiders geven inzage in de opbrengsten en valkuilen van de actuele onderwijsvernieuwing.

Deelname is op uitnodiging. Uitgenodigd zijn in elk geval vertegenwoordigers van VH, VSNU bestuur en bureau, ISO/LSVB, directie DUO, Studielink, Nuffic, SURF.
Interesse om deel te nemen? Maak dit kenbaar door een mail te sturen naar HOlink@duo.nl. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt er na aanmelding een uitnodiging verstuurd.  

Klik hier om terug te gaan naar het programma