Holink 2018

Organisatie

Organisatie
 

De HOlink conferentie wordt georganiseerd door DUO en Stichting Studielink. De organisatie van de conferentie is opgedeeld in een programmacommissie (voor de inhoud) en een projectorganisatie (voor alle facilitaire zaken).

Organisatoren: Jennifer Moesker (Stichting Studielink) en Anke de Jong (DUO).

Programmacommissie

De programmacommissie bestaat uit vertegenwoordigers van instellingen en ketenpartners.
Zij zijn verantwoordelijk voor het programma met betrekking tot de inhoud van de sessies en de sprekers.

Cees van Gent (VU)
Saskia van der Ham (Universiteit Leiden)
Feikje Tijsma (NHL-Stenden)
Sander Annink (Saxion Hogescholen)
Maya van Eerden (DUO)
Marjolein Schooleman (Vereniging Hogescholen)
Petra Pieck (VSNU)
Floor van Donselaar (Nuffic)
Jocelyn Manderveld (Surfnet)
Joyce van Wegen (LSVB)
Louise Broekhoven (ISO)
Floor Veld (Studielink)

De projectorganisatie

De projectorganisatie is verantwoordelijk is voor alle facilitaire zaken.

Event management: Nicolien Nankman, Alize Postma, Joop van der Zaag
Communicatie: Cindy van Veen (Stichting Studielink)
Leveranciersmarkt: Thierry Trampe
Ondersteuning: Ruth Mulder (DUO), Sherida Martowirono (Stichting Studielink)