Holink-2022

Terugkijken sessieronde 1

Studieverloop en studiesucces van studenten met autisme - Theo Bakker, VU

Regel het maar! Vereenvoudigen van de studentreis bij aanmelden en inschrijven - Jinne Samsom - Stichting Studielink

Ontwikkeltraject studenten- en docentendashboard inclusief studiecoachmonitor - Esther Siboni, Romy Schoordijk en Niels Bruin, NHL Stenden

Dilemma op donderdag: studeren met een studiebeperking - José van Schie, Suzanne Nuver en Hella Snoeren, VU

Inclusie in uitgaande mobiliteit - Stefan Kruszel, Saoradh Favier en Kasia Bruining, Nuffic

Instellingsaccreditatie: Kwaliteitszorg van student en docent? - Ingrid Doop, Dirk Haen, Ministerie van OCW

Hoogleraar bij de les - Joeri Gritter en Ivar Klinkenberg, UvA

Een gezamenlijke routekaart voor flexibilisering en LLO - Walter Groen, SURF/Studielink

Maatwerk in studentroosters bij de HKU - Jeroen Jager en Jan Hendrik van Schaik, HKU