Holink-2023

Sessieronde 4

Dinsdag 6 juni - 10:45 - 11:30 uur

 

Het NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid aan het niveau van je diploma's en certificaten, ook over de grens - ZAAL 2
Sprekers: Tijs Pijls & Frederike Jansen - NCP NLQF 

Van basiseducatie tot doctoraat, en van bedrijfsopleiding tot meerjarige avondstudie: NLQF maakt het mogelijk om gereguleerde en private kwalificaties te vergelijken. Het NLQF is een raamwerk voor inschaling naar niveau van alle mogelijke kwalificaties. Dankzij de link met het Europees kwalificatieraamwerk (EQF), is het ook mogelijk je kwalificatie te vergelijken met die in andere lidstaten en daarbuiten. Ambities om door te ontwikkelen? Een baan of studie in het buitenland? Weten wat jouw diploma waard is?

Zoals Minister Wiersma het onlangs verwoordde: het is belangrijk om te weten wat je zelf waard bent op de arbeidsmarkt en dat je zicht hebt op de niveaus in het wijde opleidingenlandschap binnen Nederland (en over de grens)! Tijdens deze workshop leer je meer over NLQF, de onderwijstrends binnen en buiten Nederland en hoe het NLQF je kan helpen in te spelen op levenslange ontwikkeling. 


Automatische Erkenning binnen het Europese Hoger Onderwijs - ZAAL 7
Spreker: Diana Hense - Nuffic

Nuffic heeft de wettelijke taak tot onderwijsvergelijking binnen Nederland. Daarnaast zijn we het nationaal informatiecentrum voor erkennen en waarderen binnen ENIC NARIC en vandaaruit betrokken bij de implementatie van automatische erkenning. Automatische erkenning is een van de doelen binnen de EHEA (European Higher Education Area). Deze sessie is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het inschrijven van studenten met een niet-Nederlandse Europese vooropleiding en die wil weten wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van automatische erkenning.


Vervolg: Ontwikkeltraject studenten- en docentendashboard inclusief studiecoachmonitor. - ZAAL 5
Sprekers: Esther Siboni & Niels Bruin - NHL Stenden

Vorig jaar heeft NHL Stenden tijdens HOlink gesproken over de ontwikkeling van het studenten- en docentendashboard, inclusief studiecoachmonitor. Op dat moment was NHL Stenden nét begonnen met de ontwikkeling van fase 1: de studiecoachmonitor. Het doel van de studiecoachmonitor is om studenten beter te kunnen begeleiden gedurende hun studie en het welzijn beter te kunnen monitoren. Inmiddels is dit deel van de applicatie live en geïmplementeerd binnen de organisatie.

Daarnaast is NHL Stenden begonnen met de ontwikkeling van het studentendashboard, dat zorgt voor een eenduidige informatievoorziening, meer regie op de studie en verschillende samenwerkingsmogelijkheden studiecoach en student. Het doel van NHL Stenden tijdens HOlink is om andere onderwijsinstellingen te betrekken bij deze nieuwe ontwikkelingen, om de learnings die zij hieruit heeft opgedaan te delen, de waarde die de applicatie momenteel oplevert binnen de organisatie te laten zien en ook de ontwikkelingen te bespreken waar zij nog mee bezig is. 


‘En route’, onderweg naar een collectieve voorziening voor aanmelden en inschrijven vóór en na de poort - ZAAL 8
Sprekers: Bas Rijnbende & Daniël Fokker - Studielink

Eind 2022 is de gezamenlijke routekaart voor de ondersteuning van flexibel onderwijs en LLO vastgesteld door het onderwijsveld. Hierin werken Studielink, SURF en de onderwijsinstellingen samen aan een toekomstvaste en eenduidige oplossing voor de student om zich over de grenzen van de instellingen te kunnen inschrijven op onderwijs, of het nu gehele opleidingen of delen daarvan zijn. In deze presentatie wordt toegelicht hoe de integratie van studentmobiliteit, Kies op Maat en de Studielink keten wordt opgepakt en wat dit betekent voor de hogescholen en universiteiten.


Consortium overeenkomsten - een nieuwe usecase van Docflow.  - ZAAL 10 GH
Sprekers: Tim Stuart - Docflow & Stefan van der Fange - HU  

Jaarlijks worden alleen al vanuit de Hogeschool Utrecht zo'n 150 onderzoeksaanvragen gedaan, met variërende complexiteit. Wetenschappers worden belast met het juridische gedeelte van de financiering van hun onderzoek: hoe zorg je voor een aanvraag die wordt gehonoreerd, zonder dat onderzoekers hier dagen aan kwijt zijn, met het risico dat fouten in de aanvraag leiden tot vertraging in het onderzoek. 

Stefan (HU) en Tim (Docflow) hebben de handen ineen geslagen en presenteren hun bevindingen: door deze documenten vanuit een gestandaardiseerde template te creëren, kunnen onderzoekers een consortium overeenkomst als formulier in te vullen en kunnen opsturen.


Hoe draagt de Single Digitale Gateway Verordening (SDG) bij aan grenzeloos studeren in Europa?   - ZAAL 3
Sprekers: Jacqueline Draaisma - Studielink & Pauline Coppes - DUO

De Single Digital Gateway (SDG) is een verordening uit Europa en bepaalt dat EU-burgers toegang krijgen tot grensoverschrijdende digitale overheidsdienstverlening. EU-lidstaten moeten burgers informeren over rechten, verplichtingen en regels die relevant zijn voor grensoverschrijdende activiteiten (Annex I). Daarnaast moeten EU-landen ervoor zorgen dat EU-burgers bepaalde procedures volledig digitaal kunnen doorlopen (Annex II). Voor de gebeurtenis Studie moeten EU-landen onder andere de procedures ‘Indiening van een initieel verzoek om toelating tot een openbare instelling voor tertiair onderwijs’ en ‘Aanvraag bij een overheidsorgaan of -instantie van studiefinanciering, zoals studiebeurzen en studieleningen, voor tertiair onderwijs’ digitaal toegankelijk maken.

Bij het doorlopen van digitale procedures krijgen EU-burgers het recht om overheden te verzoeken onderling digitaal relevante bewijsstukken uit te wisselen: het ‘Once-Only Principe’ (OOP). Overheidsinstanties hebben daarvoor aansluiting nodig op Once Only Technical System (OOTS). Een voorbeeld van een OOTS-oplossing die voldoet aan de verplichtingen uit de SDG, betreft EMREX.
Het doel van de sessie is het onderwijsveld te informeren over de wijze waarop de verplichtingen uit de SDG bijdragen aan het faciliteren van grenzeloos studeren voor studenten en hoe onderwijsadministraties het proces van uitwisselen van vooropleidingsgegevens gemakkelijker kunnen inrichten via aansluiting op OOTS. 


Grenzen en leiderschap binnen Studenten- en Onderwijszaken: van strategie naar uitvoering in een wendbare organisatie  - ZAAL 9
Spreker: Saskia van der Ham, Universiteit Leiden

De universiteit moet voortdurend inspelen op een steeds sneller veranderende omgeving met complexe vraagstukken; dat vraagt om het vermogen om wendbaar te zijn en mee te bewegen, maar ook om focus en keuzes. Daarom is het belangrijk dat het leiderschap aansluit bij de wendbaarheid en de focus die van de organisatie wordt gevraagd.

De leiders van vandaag moeten beschikken over veelzijdige kwaliteiten. Het verwachte leiderschap is zowel sturend als bindend, zowel gericht op mensen als op processen en geeft zowel richting als ruimte. Daarom heeft Studenten- en Onderwijszaken gekozen om een leiderschapsprogramma te creëren waarin een gemeenschappelijke eigen visie op leiderschap ontstaat en waarbij een brug wordt gelegd vanuit de universitair brede visie op leiderschap en het strategisch plan. Het leiderschapsprogramma is in het kader van leiderschapsontwikkeling een aanvulling op de huidige kennis en ervaring van de leidinggevenden, waarbij gereflecteerd wordt op persoonlijke en universitaire leiderschapsthema’s in de dagelijkse praktijken het opdoen van nieuwe inzichten.

We nemen jullie graag mee in hoe het leiderschapsprogramma is opgebouwd en welke keuzes we daarin hebben gemaakt, hoe gewerkt is aan thema's als verbindend leiderschap, werkbeleving- en omgeving, kwaliteitsmanagement en groei en ontwikkeling en hoe reflectie dmv meditatie en mindfullness ook een plek heeft gekregen. Welke inzichten heeft het onze leidinggevenden gebracht en hoe hebben zij dit vertaald naar de praktijk? We laten je zien wat leiderschap nu voor ons binnen onze organisatie betekent.


Wat leren we uit Europa over studeren op afstand voor studenten met een ondersteuningsvraag  - ZAAL 6
Spreker: Ellen van Veen - ECIO (Expertisecentrum Inclusief Onderwijs)

Tijdens de pandemie bleek er meer mogelijk als het gaat om online onderwijs en onderwijs op afstand. Voor sommige studenten met een ondersteuningsvraag werkte online onderwijs erg goed, hun studiesucces was hoger dan voorheen. Andere studenten met een ondersteuningsvraag liepen juist tegen belemmeringen aan. Deze verschillende ervaringen laten zien dat meer flexibiliteit en keuzes geven aan studenten onderwijs inclusiever kan maken. Toch zien we in Europese landen dat hoger onderwijsinstellingen weer terug bewegen naar fysiek onderwijs als norm. Het Europese LINK-netwerk (Learning Inclusively Network + Know-how), waar ECIO onderdeel van is, schreef onlangs een discussiepaper over welke geleerde lessen we moeten meenemen van de coronapandemie als het gaat om studeren met een ondersteuningsvraag op afstand.  

Tijdens deze interactieve sessie zetten we de discussie door. Wat zien we in Europa als het gaat om onderwijs op afstand? Hoe zorgen we ervoor dat we leren van de ervaringen in het onderwijs tijdens de coronapandemie?  Samen wisselen we uit over wat er van belang is voor het realiseren van onderwijs op afstand en bekijken we dit vraagstuk vooral vanuit de student met een ondersteuningsvraag.


Landelijk overleg: opschonen onderwijssystemen  - ZAAL 4
Sprekers: Nadia Oumnad & Floris Aanstoot - University of Twente

Tijdens de sessie op de HOlink 2022, bleek er voldoende animo te zijn om een landelijke werkgroep te starten. Deze werkgroep, bestaande uit HO en WO instellingen, is twee keer online samengekomen. Deze derde bijeenkomst is een gelegenheid om met elkaar in contact te komen en ervaringen met elkaar te delen over het opschonen van onderwijssystemen. Iedereen met interesse in het onderwerp is welkom.