Holink-2024

Sessieronde 4

Vrijdag 7 juni - 10:45 - 11:30 uur

 

De sessie van MeetingPoint Leiden is bijgewerkt:

was: Begeleiding buitenlandse studenten en studenten uit het Caribisch gebied, wordt:

Effectieve ondersteuning voor studenten uit ondervertegenwoordigde groepen: van concepten naar actieplan - ZAAL 2 

Sprekers: Lesage Munyemana en Ynette Caupain Universiteit Leiden & Jimera Koorndijk, Hogeschool Rotterdam


Deze sessie richt zich op het ontwikkelen van ondersteuningsstrategieën voor m.n. studenten met een vluchtelingenachtergrond en studenten uit Caribisch Nederland. Door vijf kernconcepten te verkennen, biedt de sessie inzichten die bijdragen aan een effectieve en inclusieve studentenondersteuning aan deze ondervertegenwoordigde groepen.
Het doel van onze sessie is om je:
• een beter begrip te geven van de unieke behoeften en uitdagingen waar deze studenten mee te maken hebben.
• praktische strategieën aan te bieden die je kunt implementeren om deze studenten effectief te ondersteunen.
Aan het einde van deze sessie heb je:
• een overzicht van vijf kernconcepten voor effectieve en inclusieve studentenondersteuning.
• concrete aanbevelingen in handen, zodat je direct aan de slag kunt om de ondersteuning van ondervertegenwoordigde studenten op jouw onderwijsinstelling te optimaliseren.
Over ons:
De Universiteit Leiden en de Hogeschool Rotterdam zetten zich in voor de belangen van toekomstige generaties. Via het Meeting Point (Universiteit Leiden) en het Adviespunt (Hogeschool Rotterdam) dragen deze onderwijsinstellingen bij aan de academische en sociale integratie van studenten uit ondervertegenwoordigde groepen zoals (aspirant-) studenten met een vluchteling- of migratieachtergrond, studenten uit Caribisch Nederland en Suriname, eerstegeneratiestudenten.
Doelgroep: Medewerkers studentenadministraties, Beleidsmedewerkers, Studielink Coördinatoren, Uitvoeringsorganisaties, International offices, financieel medewerkers/managers, Hoofden onderzoeksbureaus, Onderwijs- en opleidingsdirecteuren


 

Een zinvolle DPIA - schipperen tussen praktijk en formaliteit - ZAAL 4 

Spreker: Arjen Heijstek, Vrije Universiteit Amsterdam & Arjen Deenen, DUO

Klik hier voor de presentatie die hoort bij deze sessie

Een DPIA is een verplicht instrument om de privacy-risico's van een gegevensverwerking in kaart te brengen en te verkleinen. Maar hoe blijft het uitvoeren van den DPIA zinvol en verspil je geen tijd aan bureaucratisch geneuzel? Hoe houd je de juristen tevreden zonder zelf er helemaal kriegel van te worden? Of omgedraaid, hoe zorg je ervoor dat je DPIA niet alleen een papieren tijger is, maar ook waardevol voor de praktijk?

In deze sessie leer je dat de belangen van de praktijk en de belangen van goede gegevensbescherming niet tegenover elkaar hoeven te staan. We gaan in op hoe je een pragmatische en effectieve DPIA kunt uitvoeren, die goed genoeg is voor de wet en voor jezelf. Je krijgt tips en trucs om een DPIA simpel te maken zonder essentiële stappen over te slaan.

Deze sessie is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met gegevensverwerkingen die een DPIA vereisen, zoals projectleiders, IT'ers, beleidsmakers, etc. Dit is vooral relevant voor mensen die betrokken zijn bij het aanschaffen en implementeren van applicaties.

Het doel van de sessie is om je te voorzien van praktische kennis en vaardigheden om een DPIA uit te voeren die voldoet aan de AVG en aan je eigen verwachtingen.

De sessie bestaat uit een korte uitleg over de juridische en organisatorische aspecten van een DPIA, aan de hand praktijk voorbeelden. Je krijgt de kans om vragen te stellen en feedback te geven.


Eén identiteit in het HO begint bij Studielink - ZAAL 8/9

Sprekers: Peter Clijsters, SURF en Eefje Zeelt, Studielink

Klik hier voor de presentatie die hoort bij deze sessie

Flexibele leerroutes geven studenten meer regie over hun studieloopbaan, maar vragen ook het nodige van de ondersteunende administratieve infrastructuur. SURF en Studielink hebben samen met vertegenwoordigers van de sector, een routekaart uitgewerkt hoe flexibel onderwijs en LLO ondersteund kan worden. Onderdeel hiervan is dat we willen toewerken naar 1 identiteit in het Hoger onderwijs: eduID.

Hiermee geven we de student regie op de eigen gegevens en onderwijsloopbaan. Zie eduID als de DigiD voor het onderwijs.
Om deze ambitie mogelijk te maken is het van belang dat iedere student een eduID krijgt. Hiertoe gaan we het verstrekken van een eduID integreren in Studielink en zorgen we voor een hoge betrouwbaarheid van het eduID. Een (potentiële) student kan direct toegang krijgen tot dienstverlening van een instelling.

SURF en Studielink zijn begin dit jaar samen gestart om dit te realiseren. Graag nemen we je mee in de verschillende use-cases die zijn uitgewerkt en laten we zien hoe studenten straks in Studielink een eduID krijgen.


Large Language Modellen: ChatGPT en hoe jij en hackers er gebruik van kunnen maken - ZAAL 11 

Spreker: Bart van Eeuwijk, Studielink

In de wereld van kunstmatige intelligentie staan Large Language Modellen (LLM's), zoals ChatGPT, centraal in de technologische vooruitgang en innovatie. Deze geavanceerde modellen hebben de manier waarop we communiceren, informatie vergaren en taken uitvoeren radicaal veranderd. Het is cruciaal om te begrijpen hoe deze modellen werken, niet alleen om hun potentieel te maximaliserenmaar ook om de risico's die ze met zich meebrengen te beheersen.

Tijdens de aankomende HO-link sessie duiken we diep in de wereld van Large Language Modellen, met een speciale focus op ChatGPT. We zullen verkennen hoe deze modellen zijn ontwikkeld, hoe ze leren, en de diverse toepassingen ervan in het dagelijks leven en in de zakelijke wereld. Maar er is een andere kant van de medaille: hoe kunnen hackers deze technologie misbruiken, en wat betekent dit voor onze digitale veiligheid?

Deze sessie is niet een technische uiteenzetting; het is een essentiële gids voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van AI. We zullen praktische tips delen over hoe je zelf veilig en effectief gebruik kunt maken van Large Language Modellen zoals ChatGPT, en hoe je je kunt wapenen tegen potentiële cyberdreigingen. Of je nu een AI-enthousiasteling bent, bezorgd over digitale veiligheid, of gewoon nieuwsgierig naar de impact van deze technologieën op onze samenleving, deze sessie biedt waardevolle inzichten en antwoorden.


Internationaal calamiteitenmanagement & de zorgplicht in het hoger onderwijs - ZAAL 5 

Sprekers: Nynke-Boudien Plat & Bente de Jong, Rijksuniversiteit Groningen 

Klik hier voor de presentatie die hoort bij deze sessie

Wil je naar aanleiding van deze sessie contact met de spreker? Dat kan hier: n.b.plat@rug.nl 

In een wereld die voortdurend wordt geconfronteerd met diverse uitdagingen, is het cruciaal voor onderwijsinstellingen om voorbereid te zijn op crisisbeheer en calamiteiten op internationaal niveau. Binnen de RUG hebben we vastgesteld dat onze huidige aanpak niet volledig voldoet aan de geldende, wettelijke zorgplicht voor universiteiten richting hun medewerkers en studenten. Na elke internationale calamiteit die plaatsvindt, recent maar ook minder recent, hanteert de RUG een reactieve benadering, terwijl we juist willen streven naar een proactieve aanpak om de impact van internationale calamiteiten te minimaliseren. Hier is de vraag naar een internationaal calamiteitenprotocol ontstaan, dat de RUG in staat stelt effectiever te handelen in internationale noodsituaties. In deze presentatie laten we zien hoe het tijdelijke internationaal calamiteiten protocol tot stand is gekomen, welke vraagstukken er nog liggen en hoe de ideale situatie eruit zou zien. We zijn erg ook benieuwd naar de aanpak van internationale calamiteitenmanagement bij andere instellingen.” 

 


Digitale Toegankelijkheid raakt iedereen - ZAAL 15

Spreker: Edith Franconi, DUO

Klik hier voor de presentatie die hoort bij deze sessie

Wil je naar aanleiding van deze sessie contact met de spreker? Dat kan hier: edith.franconi@duo.nl

Over het belang van digitale toegankelijkheid en hoe je dat op kunt pakken binnen je eigen organisatie. Met voorbeelden uit de praktijk van DUO, de wettelijke verplichting, de uitdagingen en de valkuilen.


Een veilige start: drempels wegnemen voor studenten met een ondersteuningsbehoefte - ZAAL 10GH 

Spreker: Ruth Emous, Studielink

Klik hier voor de presentatie die hoort bij deze sessie

Wil je naar aanleiding van deze sessie contact met de spreker? Dat kan hier: emous@studielink.nl

Hoewel het inschrijven op één plek eenvoudig lijkt, ontbreekt het studenten soms aan overzicht en duidelijkheid. In een belangrijk life event als starten met studeren werkt dit stress verhogend. De inschrijfprocessen zijn meestal nog ingestoken vanuit het gezichtspunt van de instelling, maar niet vanuit de stappen die een student moet ondernemen. Het is voor studenten van belang dat zij bij aanmelding voor een opleiding zo min mogelijk drempels ondervinden en zich comfortabel voelen. Dit geldt des te meer voor studenten met een ondersteuningsbehoefte. Studielink heeft zich ten doel gesteld het inschrijfproces toegankelijker, comfortabeler en veiliger te maken voor deze specifieke studenten. Tot nu toe ontbrak echter het inzicht hoe dit te realiseren.

Om de ervaringen en behoeften van studenten met een ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen en op basis hiervan gezamenlijk ideeën te ontwikkelen om het inschrijfproces te verbeteren voor deze doelgroep, heeft Studielink in samenwerking met CINOP het Design Thinking proces doorlopen. Design Thinking is een methode om binnen complexe vraagstukken gericht en stapsgewijs opzoek te gaan naar oplossingen. Gedurende het proces staat de doelgroep, in dit geval de student, centraal.

Het doel van dit project was tweeledig: enerzijds, het inschrijfproces voor studenten met een ondersteuningsbehoefte verbeteren. Anderzijds om te ondervinden of de Design Thinking methode een goede manier is om studenten meer te betrekken bij het ontwikkelproces. Benieuwd naar onze ervaringen en de verbetermogelijkheden die we hebben uitgewerkt? Kom dan naar onze sessie.


MBO webshop Leermaterialenproces in het mbo en hbo: diversiteit, digitalisering en beleid - praktijkcase MBO Vista College - ZAAL 3 

Sprekers: Pascal Timmermans, Bas van der Meijs, MBOwebshop.nl en Anja Ronckers, Vista College

In zowel het Nederlandse hoger onderwijs (ho) als het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) spelen leermaterialen een cruciale rol in de kennisontwikkeling van studenten. Het mbo heeft zich opmerkelijk doeltreffend georganiseerd op het gebied van digitalisering en beleidsvorming met betrekking tot leermiddelen. Dit heeft geresulteerd in tijdige, veilige en snelle toegang tot digitaal lesmateriaal en studieboeken. Vista College, een mbo-instelling met 13.000 studenten, deelt graag haar expertise op dit terrein en werkt samen met MBOwebshop.nl. We zijn verheugd om de dialoog aan te gaan over welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor het hoger onderwijs.