Holink-2022

Sessieronde 4

Vrijdag 17 juni - 10:45 - 11:30 uur

 

Een zachte landing voor studenten met een ondersteuningsvraag met Studielink als middel
Sprekers: Joëlle Schut – ECIO Expertisecentrum Inclusief Onderwijs, en Jinne Samsom – Studielink 

In deze sessie kun je als professional in het hoger onderwijs meer leren over de mogelijkheden die de vragenmodule van Studielink biedt als het gaat om contactmomenten met aankomende studenten met een ondersteuningsvraag. Voor sommige studenten met een ondersteuningsvraag gaat het aanvragen van voorzieningen gepaard met drempels. Studielink en ECIO hebben samen een handreiking geschreven waarin tips gegeven worden aan onderwijsinstellingen om al tijdens de aanmeldfase goed in te spelen op de ondersteuningsvraag van studenten en drempels weg te nemen om contact op te nemen voor het aanvragen van voorzieningen. In deze sessie gaan we dieper in op de handreiking en op de mogelijkheden die Studielink biedt. Na afloop weet je hoe je de vragenmodule AVG-proof kunt inzetten voor dit onderwerp, wie je hiervoor nodig hebt en hoe je een melding van een ondersteuningsvraag het beste op kunt volgen.


Privacy versus inclusiviteit
Sprekers: Jan-Willem Oordt en Ben van Zuijlen – Studielink  

In deze sessie bespreken we dilemma's rondom privacy aspecten en toepassen van de menselijke maat > hoe kun je rekening houden met de persoon achter de student zonder allerlei details over die persoon vast te leggen? Het wordt een interactieve sessie waarbij de deelnemers nadenken over de beperkingen die de privacy wetgeving kan geven, maar ook ruimte zoeken naar oplossingen. Voor iedereen die álle studenten optimale kansen wil geven om een opleiding succesvol af te ronden, die rekening wil houden met de persoon achter het studentnummer, maar ook de privacy wil respecteren. 


De nationale Studenten Enquête en het online Dashboard
Spreker: Jeroen Kleingeld – Studiekeuze123

In deze sessie laten we zien wat de Nationale Studenten Enquête is en zoomen we in op het NSE Dashboard. We lopen door het Dashboard heen en laten zien hoe je:

  • selecties kan maken op instelling en opleiding met vele filtermogelijkheden;
  • op vrijwel elk niveau de themascores in 1 oogopslag kunt zien;
  • vanuit de themascores kunt door klikken naar de individuele vragen;
  • heel eenvoudig kant-en-klare PDF's, Powerpointslides of afbeeldingen kan genereren voor in je rapportages, presentaties, et cetera.
  • Wil je alvast een kijkje nemen op het dashboard, ga dan naar: https://www.studiekeuze123.nl/nse/dashboard

Daarnaast is er ruimte voor al je vragen rondom de Nationale Studenten Enquête!

 


In vroeg stadium de instroom voorspellen met Studielink data                                                          Spreker: Corneel den Hartogh - VU

In deze sessie zal een prognosemodel voor de instroom worden toegelicht. Op basis van instelling- en Studielinkdata voorspelt de Vrije Universiteit Amsterdam het aantal vooraanmeldingen en nieuwe inschrijvingen voor aankomend studiejaar. Aangezien Studielink een landelijke data-bron is, is het model potentieel ook toepasbaar voor andere HO-instellingen. Ook zijn we benieuwd naar suggesties van ervaringsdeskundigen op het gebied van aanmeldingen.

Naast het delen van kennis, zijn we ook benieuwd naar bijzonderheden in het aanmeldproces waarmee rekening gehouden moet worden bij het modelleren. Ook willen we gezamenlijk mogelijke vervolgstappen bespreken met de deelnemers. Er kan nog veel meer met de data in het HO, laten we er samen werk van maken!

Doelgroep: Iedereen met kennis van of nieuwsgierigheid naar aanmeldingen en daadwerkelijke instroom in het HO.


Presentatie is alles! Hoe effectieve communicatie soms in de details zit                                        Spreker: Jack Bommer - Inholland  

Weet jij wat een paar schoenen te maken heeft met effectieve studentcommunicatie? Daar ga je in ieder geval achter komen in deze sessie! We gaan het hebben over het informeren van en communiceren met studenten - bijvoorbeeld in het aanmeld- en inschrijfproces. Het kan soms knap lastig zijn om de aandacht van de student hierbij te verkrijgen én te behouden. Als er een snelle reactie van een student nodig is dan wordt de uitdaging vaak nog groter.

De grote vraag hierbij is hoe je een grote studentenpopulatie aanspreekt op zo'n manier dat iedereen zich persoonlijk benaderd voelt, de boodschap bij iedereen helder overkomt en elke student dus aan boord gehouden kan worden. In deze sessie nemen we je mee in de oorzaken en mogelijke oplossingen. Waarom kan het soms zo lastig zijn om die aandacht te krijgen voor belangrijke mededelingen? Hoe zet je de beschikbare systemen en middelen zo effectief mogelijk hierbij in?

Eén van de dingen die hierbij in ieder geval van invloed zal zijn, is de wijze waarop studenten benaderd worden en de manier waarop de informatie wordt aangeboden en gepresenteerd. Waar mogelijk zullen er voorbeelden gegeven worden van processen die Inholland gestroomlijnd heeft om de communicatiestroom duidelijker en effectiever te maken voor zowel student als medewerker. Welke middelen en technieken zijn hierbij ingezet? Hierbij kan gedacht worden aan verbeteringen en toevoegingen in het studenteninformatiesysteem (Peoplesoft Campus Solutions) maar ook aan zaken als de invoering van een digitale collegekaart, gebruik van apps en de introductie van chatbots.


Opschonen onderwijssystemen: Niemand buitenspel, maar hoe krijg je iedereen aan boord?        Sprekers: Nadia Oumnad en Floris Aanstoot - UT  

Nadia Oumnad en Floris Aanstoot vertellen hoe zij bij Universiteit Twente iedereen aan boord kregen voor het minst sexy project, het vernietigen van gegevens en documenten in alle systemen in het onderwijsdomein (op basis van vastgestelde bewaartermijnen (nog minder sexy)). Tijdens deze sessie delen Nadia en Floris tips, tricks, valkuilen en anekdotes. Daarnaast bespreken zij de vraag: hoe kunnen de Nederlandse Hoger Onderwijs instellingen gezamenlijk optrekken in het opschonen van de onderwijssystemen?


Challenges in Mental Health and well-being of international students in the Netherlands                Spreker: Katie Rigg - Council for International Schools (CIS)

De CIS heeft veel onderzoek verricht naar de transitie van internationale scholieren naar hoger onderwijs en de uitdagingen die hierbij kunnen komen kijken. In deze sessie gaan we in op de resultaten van dit onderzoek en voorbeelden en best practices op het gebied van studentenwelzijn van internationale studenten in het hoger onderwijs in Nederland. Ook komen nuttige hulpmiddelen aan de orde voor het begeleiden van internationale studenten en het eventueel voorkomen van uitval. Het onderzoek naar het welzijn van de studenten in de transitie naar hoger onderwijs is inmiddels ook verder uitgebreid met vergelijkingen Nederland vs. buitenland. 


Maatwerk in het onderwijsaanbod vraagt om flexibilisering van uw financiële processen                          Spreker: Lukas Molenaar - NNT Data business solutions

Maatwerk binnen het aanbod van het Hoger Onderwijs vraagt om flexibiliteit. Niet alleen van je docenten, maar ook van je ondersteunende processen. Met meer diversiteit in studentenpopulatie, een toenemende opleidingsbehoefte in lijn met het 'leven-lang-leren', de introductie van het STAP-budget en de groeiende vraag naar onderwijs dat is afgestemd op het individu, wordt het steeds lastiger om je standaard processen daar goed op te laten aansluiten. Ook je financiële processen moeten afgestemd worden op dit maatwerk -denk alleen maar aan al de mogelijkheden die er ontstaan om de kosten van het onderwijs te laten bekostigen: beurzen, subsidies, B2B-contracten, stapelkortingen, etc.

NTT DATA Business Solutions laat graag zien hoe zij deze flexibiliteit ziet en hiermee zowel de student als de administratie kan ondersteunen.