Holink-2024

Sessieronde 3

Donderdag 6 juni - 14:30 - 15:15 uur

 

Omgang met data in de nieuwe sectorvoorziening - ZAAL 8/9 

Sprekers: Erik Altena en Wouter Meyer, Studielink 

Klik hier voor de presentatie die hoort bij deze sessie

Studielink werkt samen met SURF, het Npuls-programma en het MBO aan een brede, landelijke sectorvoorziening voor inschrijven en intekenen op onderwijs. Dit komt onder meer voort uit de samenwerking met SURF voor ondersteuning van flexibel onderwijs en LLO vóór en ná de poort (Routekaart).

Om deze sectorvoorziening mogelijk te maken, moet het platform van Studielink vervangen worden. Hiervoor is een ‘gewenst’ toekomstbeeld uitgewerkt, van waaruit de eisen voor het nieuwe platform kunnen worden vastgesteld. Ingegeven door EU-verordeningen en een groeiend maatschappelijk privacy bewustzijn, wil Studielink op een andere manier omgaan met de data van studenten en instellingen. In deze sessie nemen we je mee in hoe de student én de instelling door middel van wallets en datalockers grip houdt op de informatie die door de keten gaat.


Governance gegevensbescherming en verwerkingenregister - ZAAL 2 

Sprekers: Harold Groenewold en Jan Willem Oord, Rijksuniversiteit Groningen

We willen toelichten hoe de governance van privacy kan worden ingericht bij een universiteit (de RUG) op een manier waarmee ook de faculteiten met het onderwerp aan de slag gaan en maatregelen worden uitgevoerd tav de processen bij die eenheden. Hoe zorg je ervoor dat je organisatiebreed beweging krijgt op het onderwerp, maatregelen worden genomen die daadwerkelijk privacy verbeteren en hoe geef je bestuurders een stuur in handen? Een van de instrumenten die we gebruiken is het verwerkingenregister. Wij hebben dat bij de RUG openbaar gemaakt zodat transparant is wat we met persoonsgegevens doen. Elke faculteiten en dienst heeft een eigen deelregister (zie: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/privacy-and-security-at-the-ug/processing-register/). Dit versterkt het verantwoordelijkheidsbesef bij faculteiten. Hoe dit werkt en hoe we hier zijn gekomen, willen we graag toelichten.


Achter gesloten deuren - ZAAL 4 

Spreker: Dirk-Jan Durieux, Universiteit van Amsterdam 

Onderwijsinstellingen worstelen al tijden met het optimaler inzetten van hun ruimtes, werkplekken en studieplekken. De campus als ontmoetingsplek. Maar hoe zorg je voor overzicht? Dat men weet waar er plek is? En waar de juiste faciliteiten aanwezig zijn, of hoe je ergens moet komen? De afgelopen jaren hebben leveranciers van ruimte-reserveringsoftware allerlei tools op de markt gebracht. Veelal gericht op kantooromgevingen. Maar de vraag vanuit het onderwijs wijkt vaak af. Veiligheid, duurzaamheid en community vorming spelen namelijk ook een  belangrijke rol. Tevens zien we de opmars van nieuwe technologieën zoals sensoring en wifi-tracking, maar wat betekent dit voor de privacy? Hoe verhoudt zich het recht op privacy (ik wil anoniem zijn) met de verantwoordelijkheid voor een veilige campus (als ik weet waar je bent, kan ik je beschermen).

Deze presentatie gaat in op het vraagstuk van effectief ruimte- en werkplekbeheer: wat is er op de markt beschikbaar en wat betekent dit voor de gebruikers (studenten/medewerkers/externen)  . Maar het gaat ook in op het dilemma van privacy versus efficiency, veiligheid versus anonimiteit en kosten versus gemak. 

Doelgroep: Onderwijslogistieke medewerkers, facilitaire medewerkers, docenten, managers/directie, teamleiders, adviseurs medewerkers van ICT, Facility services, Vastgoed, Student-Onderwijszaken. 

Resultaat: Op welke wijze de UvA invulling geeft aan ruimtereservering, welke afwegingen zij maakt, en hoe daarmee de veiligheid voor studenten en medewerkers op campus wordt verbeterd 


Het security volwassenheidsmodel in samenwerking met de leverancier - ZAAL 3 

Spreker: Walter van Hest, Visma Advitrae en Irene van Gaalen, Avans

Doel: Onderwijsinstellingen informeren hoe de samenwerking tussen onderwijsinstelling en leverancier bij kan dragen aan het security volwassenheidsniveau van de onderwijsinstelling.

Doelgroep: Onderwijsinstellingen

Gewenst resultaat: Bewustwording van de onderwijsinstellingen dat men niet alleen staat in het behalen van een gewenst volwassenheidsniveau. 

De sessie wordt een presentatie in duovorm waarbij Avans Hogeschool en Visma Advitrae gezamenlijk laten zien hoe de samenwerking is verlopen om het volwassenheidsniveau te toetsen, begeleiding en antwoorden op de vragen te geven aan/van Avans.


Leiden Internationaal Crisismanagement Studenten - ZAAL 1 

Spreker: Hungwah Lam en Gaye Eksen, Universiteit Leiden

Klik hier voor de presentatie die hoort bij deze sessie

De Universiteit Leiden heeft een meerdere crisisteams, een centrale en meerdere decentrale. Een van deze decentrale crisisteams is het Internationaal Incidenten Team (IIT) dat optreedt bij noodsituaties in het buitenland waarbij studenten zijn betrokken (denk aan bijv. natuurrampen, geweldadige protesten, oorlogen). Hoe bereiden wij de studenten en hoe wordt er opgetreden in zulke situaties? Gaye Eksen (Teamleider Mobility) is verantwoordelijk voor de voorbereidende fase, terwijl Hungwah lid is van het decentrale IIT. Beiden hebben veel ervaring met zulke gevallen en delen graag onze ervaring en kennis met de deelnemers.

Doel: Steeds meer studenten studeren een deel van hun studie in het buitenland in de vorm van een uitwisselingsprogramma, stage of onderzoek. Hoe bereid je deze studenten voor op mogelijke noodsituaties, wat voor infrastructuur heb je nodig binnen je organisatie en hoe treedt het internationaal crisisteam op in gevallen van nood. In deze sessie delen Gaye Eksen (Teamleader Mobility) en Hungwah Lam (Hoofd International Relations) hun ervaringen en kennis over hoe de Universiteit Leiden handelt in noodsituaties in het buitenland waar studenten bij betrokken zijn.

Doelgroep: Medewerkers van International Offices en Veiligheidszaken, studieadviseurs, studentpsychologen, studentdecanen.

Gewenst resultaat:
- Leren hoe je studenten op zulke situaties kunt voorbereiden.
- Hoe richt je systemen in om snel in kaart te brengen welke studenten in het buitenland zijn?
- Hoe communiceer je met de studenten en andere betrokkenen?
- Hoe zit een crisisteam eruit en wat zijn de taken?”


Veilige campus: dat doe je samen - ZAAL 5 

Sprekers: Leo Harskamp, Universiteit Leiden 

Een schets van de grote lijn in en de samenhang van integrale veiligheid in het hoger onderwijs en de hulp die IV-ers (adviseurs integrale veiligheid) daarbij kunnen bieden.

Het doel is om de deelnemer te laten zien welke functies een rol (kunnen) hebben in het samenspel van integrale veiligheid. Hoe maak je een campus veilig? Wie zijn daarbij betrokken? Wat kan ik daaraan bijdragen? Wie heeft de regie / wie hoort de regie te hebben?


Hoe kun je ChatGPT privacy proof aan studenten en docenten aanbieden? - ZAAL 11 

Spreker: Bas Smit, Erasmus Universiteit

Bas Smit (Erasmus Universiteit) laat zien hoe de Erasmus Universiteit ChatGPT op een veilige manier aanbiedt aan haar studenten en docenten. Erasmus werkt hierin samen met Microsoft. Enkele andere instellingen hebben ook al ervaring opgedaan met min of meer veilige oplossingen. Ook zullen we bekijken wat voor gebruiksmogelijkheden er binnen de Erasmus al zijn uitgewerkt, en getest in deze oplossing.

Vervolgens Bas bespreken we hoe we tot zo’n mogelijke (al dan niet gezamenlijke) privacy proof oplossing kunnen komen en daar samen de handen voor op elkaar krijgen.


Op weg naar aantoonbaar, efficiënt en effectief in control zijn en blijven binnen de Radboud universiteit - ZAAL 6 

Sprekers: Björn Steen en Ralph de Graaf, Radboud Universiteit

Wil je naar aanleiding van deze sessie contact met de spreker? Dat kan hier: bjorn.steen@ru.nl

Een presentatie om voor een brede doelgroep te laten zien op welke wijze wij het IB beleid in onze organisatie opzetten, implementeren en borgen. Ons resultaat is aantoonbaar, efficiënt en effectief in control zijn en blijven.


Digitalisering van het OER: De HZ in 2023 vs 2024 - ZAAL 7 

Sprekers: Peter van Gelderen, Hogeschool Zeeland en Thomas Smulders, Docfield

Deze sessie zal zich richten op het digitaliseren van de OER, met als doel te begrijpen hoe we efficiënter kunnen werken, een overzicht kunnen behouden, en fouten kunnen voorkomen. In 2023 is Hogeschool Zeeland begonnen met het invoeren van Docfield om dit waar te maken.

Samen met Hogeschool Zeeland zullen we kijken naar de pilot om Docfield in te zetten. Het voornaamste doel van dit project was om studenten tijdig, correct en volledig van de benodigde informatie te voorzien. De presentatie wordt verzorgd door Peter van Gelderen, Education Program Developer bij de HZ. Hij zal een overzicht geven van de voortgang van het project, het OER, en de behaalde resultaten. Daarnaast zal hij reflecteren op de leermomenten die zijn opgedaan tijdens dit proces.
De doelgroep voor deze sessie bestaat uit beleidsmedewerkers en juridisch personeel.