Holink-2023

Sessieronde 3

Maandag 5 juni - 14:30 - 15:15 uur

 

EU Digital Wallet - ZAAL 4
Spreker: Thomas Rysgaard Christiansen & Youri Bernoster - Netcompany 

Deze presentatie gaat over de 'EU Digital Wallet' en andere oplossingen waarmee Netcompany een bijdrage aan de onderwijssector heeft geleverd. De doelgroep zijn alle betrokkenen bij de innovatie van technologie in het hoger onderwijs.

Deze keynote is in het Engels


Geen papieren, toch een toekomst - ZAAL 2
Sprekers: Nathalie Broers & Mayce Rameckers - Hogeschool INholland

Je bent 18 jaar, opgegroeid in Nederland en je hebt je vooropleiding hier behaald. Je klasgenoten weten wat ze verder willen studeren. Jij ook. Er is alleen 1 probleem. Omdat je ongedocumenteerd, heb je na je 18de geen rechten meer en mag je niet verder studeren. Wat nu?  In maart 2022 hebben de hoger onderwijsinstellingen en de gemeente Amsterdam een convenant getekend waarin zij zich hebben gecommitteerd om zich in te spannen om ongedocumenteerde jongeren toegang te geven tot het hoger onderwijs.

In andere regio's binnen Nederland komt er steeds meer aandacht voor deze doelgroep. In deze presentatie delen we hoe we dit hebben aangepakt in Amsterdam, wat we tot nu toe hebben bereikt, waar we tegen aan zijn gelopen en geven we handvatten voor andere onderwijsinstellingen om hier mee aan de slag te gaan 


Quality data from A to Z! Het combineren van roostering en curriculummanagement in één platform - ZAAL 7
Spreker: Robert Zeeman - TimeEdit 

TimeEdit en Vorsen hebben recent hun krachten gebundeld wat resulteert in 's werelds eerste onderwijslogistieke platform waarin curriculum management en roostering samenkomen. In deze sessie laten wij u zien hoe u met behulp van dit platform kwalitatief goede data kunt verkrijgen en gebruiken in het proces van curriculum management en roostering. 


Welke regel geldt voor de uitzondering? Hoe 'de basis op orde' helpt bij het vormgeven van flexibiliseren. - ZAAL 11 (boven)
Spreker: Dirk Jan Durieux - Radboud Universiteit

De roep om flexibiliteit in het onderwijs groeit. De one-size-fits-all aanpak met een gestandaard opleidingsprogramma en vaste studentgroepen is eindig. Maar hoe organiseer je deze flexibiliteit? Wat betekent dit voor de organisatie, voor de ontwikkeling van onderwijs, voor de roostering, voor het intekenproces? Het begint bij goed logistiek fundament. Sterker nog: Harmonisatie is essentieel voor flexibilisering. Bij de Radboud Universiteit heeft afgelopen jaren een omvangrijk programma gedraaid met als doel om de roostering en planning te verbeteren. Er is gewerkt aan de harmonisatie van systemen, processen en regie en er zijn mooie resultaten geboekt zoals betere roosters, optimalere zaalbezetting, bruikbare sturingsinformatie. Hierdoor is de weg open naar meer flexibiliteit in het rooster. 

Tijdens de presentatie wordt kort stil gestaan bij het veranderingstraject bij de RU, en wordt vervolgens een doorkijk gegeven naar de mogelijkheden van flexibilisering vanuit het perspectief van plannen en roosteren. Wat moet op orde zijn om te flexibiliseren en op welke wijze is er vervolgens te flexibiliseren?


Last van Koedenken? Flexibilisering en individualisering, hoe ga je daarmee om? - ZAAL 5
Spreker: Dennis van Oeveren - Breens Network

Als je over een totaal nieuw concept wilt nadenken, moet je bestaande kaders loslaten. Er zitten nu eenmaal een aantal stugge elementen in het onderwijs die we lastig kunnen loslaten: klassen, leerjaren, docenten, examens, diploma’s, om er maar een paar te noemen. Ook als je praat over hoe het anders kan, ben je toch al snel geneigd te blijven hangen in die structuren, soms bewust, maar heel vaak onbewust.  Vaak stellen onderwijsinstellingen hun leveranciers dan ook vragen op het 'hoe-' en 'wat'-niveau. Daarmee heb je feitelijk het proces al bepaald, in de veronderstelling dat dat de enige mogelijke manier is. Zonde. Door je leverancier veel meer ruimte te geven om als een echte partner mee te denken, kom je tot veel meer ideeën en mogelijkheden. Het is zeker mogelijk om los te komen van dit koedenken. Een van de manieren om bewustwording te creëren is om te kijken naar de ontwikkeling van de thuisbezorgdiensten. 

Met deze inspiratiesessie helpen we (onderwijs-)teams los te komen van het bestaande denken en geven we richting aan het flexibiliseren. We maken mensen bewust van de beperkingen van de kaders waarin ze denken en we inspireren hen weer vrijer te denken.


Studiefinanciering: wat gaat er veranderen en wat zijn de voorwaarden voor EU-studenten? - ZAAL 6
Sprekers: Susan Castelijns & Chris Kuggeleijn - Dienst Uitvoering Onderwijs

Een DUO-presentatie waarin we over twee onderwerpen gaan vertellen. De nieuwe kabinetsplannen zoals de herinvoering van de basisbeurs; wat betekenen deze veranderingen voor studenten? Daarnaast vertellen we over de studiefinanciering voor EU-studenten. Onder welke aanvullende voorwaarden kunnen zij ook in aanmerking komen voor studiefinanciering en hoe moeten ze dit regelen?


Hoe leidt een "Inside-out" benadering tot tevreden (exchange) studenten? - ZAAL 1
Spreker: Ildikó Lácz - HvA

In deze presentatie wordt inzicht gegeven in de arbeidsintensieve processen rond het toelaten van internationale studenten (in dit geval een groep Exchange-studenten) om beleidsmakers duidelijk te maken hoeveel mensen betrokken zijn en hoeveel werk er zit in. In de ideale situatie wordt er samengewerkt binnen en buiten Nederland om de processen te optimaliseren. Hierdoor zouden de kosten lager kunnen uitvallen en de student meer transparantie en tevredenheid ervaren. Hiernaast zal duidelijk worden dat het uitwisselen van studenten (zonder financiële rompslomp) ook waardevol kan zijn voor Nederlandse studenten. 


Signpost Group: onze visie op digitale inclusie op scholen - ZAAL 10 GH
Spreker: Jorg Wouters & Hanne de Jonckere - Signpost Group

Signpost Group is redelijk nieuw in Nederland. Onze proposities bieden mogelijkheden voor verschillende uitdagingen in het onderwijs, maar het belangrijkste is dat we overtuigd zijn dat we scholen kunnen helpen met hun digitale transformatie zonder dat het onderwijs moeilijker toegankelijk wordt voor studenten. In deze presentie gaan we in op de mogelijkheden op het gebied van hard- en software waarmee we kunnen bijdragen aan digitale inclusiviteit, kostenvermindering en goede service voor studenten en docenten.


Grenzeloos communiceren met een Chatbot - ZAAL 9
Sprekers: Lukas Degens - Uva & HvA

Iedere instelling wil haar personeel beter inzetten, maar ook de dienstverlening aan studenten verbeteren. Een chatbot die 24/7 vragen van studenten beantwoordt, kan zeker een deel van de oplossing zijn en wordt door studenten vaak erg gewaardeerd. HvA en UvA maken al enige tijd gebruik van een chatbot voor het beantwoorden van algemene vragen en SIS-gerelateerde vragen en delen hun ervaringen en hun toekomstplannen: Hoe begin je met een chatbot? Hoe moeilijk is het?  Voor welke problemen en vragen is hij geschikt? Hoe werkt hij samen met echte helpdesk medewerkers? Hoe kun je op een veilige manier gegevens uit je SIS laten opvragen? In deze sessie proberen wij op die vragen een antwoord te geven. Wij zelf dus. Onze bot kan dit (nog) niet.