Holink-2023

Sessieronde 1

Maandag 5 juni - 11:45 - 12:30 uur

 

Samenwerken aan een (Europese) digitale identiteit - ZAAL 4
Spreker: ministerie van Binnenlandse Zaken 

Je kunt en wilt steeds vaker zaken online/digitaal regelen. Denk aan het afsluiten van een hypotheek, regelen van studiefinanciering of het huren van een auto. Hierbij moet je digitaal identificeren en zaken over jezelf kunnen aantonen, zoals je diploma’s of rijbevoegdheid. Om dit betrouwbaar en gemakkelijk te kunnen doen wil de regering Nederlandse burgers en ondernemers gaan voorzien van een Digitale BronIdentiteit (DBI). Dit is een door de overheid uitgegeven, erkende en in de wet- en regelgeving verankerde set van gegevens die vervolgens gebruikt kunnen worden in de publieke en private sector. Dit sluit aan bij het in het coalitieakkoord geformuleerde doel om burgers een online identiteit en regie op hun eigen gegevens te geven, en bij de herziening van de eIDAS-verordening waarmee de afspraken over een raamwerk voor Europese Digitale Identiteit worden gemaakt. In deze sessie wordt een presentatie gegeven over het programma dat is opgestart vanuit de overheid, om hier invulling aan te geven.


Groei mee met Europass! - ZAAL 3
Sprekers: Monique Leegte & Peter Heeling – DUO

Sta je aan het begin van een carrière of wil je een opleiding volgen, vrijwilligerswerk doen of een project starten? Europass heeft een e-portfolio waarin je alle gegevens rondom opleidingen, vaardigheden, kwalificaties en werkervaring kunt opslaan en beheren. Je maakt je cv in een handomdraai, schrijft een sollicitatiebrief of deelt je profiel via persoonlijke webpagina.

Europass kun je gebruiken als je naar het buitenland gaat, maar ook als je een volgende stap wilt zetten binnen je eigen land.

Europass is gratis, veilig en vertrouwd.

Groei jij mee? Kom naar onze workshop en zie hoe het werkt.


Hoe vertaal je een nieuwe onderwijsvisie naar efficiënt ruimtegebruik? - ZAAL 5
Sprekers: Berta Steeghs-Soos & Elise Diepstraten – Fontys & Visma Advitrae

Fontys Hogescholen realiseert een nieuwe campus genaamd Rachelsmolen, hier gaan zeven instituten samen onderwijs verzorgen. De verhuizing is gecombineerd met een vernieuwde onderwijsvisie zodat men kan aansluiten bij de flexibilisering van het onderwijs en zodat er met 25% minder m2 aan faciliteiten kwalitatief hoogwaardig onderwijs verzorgd kan worden. Tijdens deze sessie gaat Fontys Hogeschool samen met Visma Advitrae in op de uitdagingen waar een hogeschool voor komt te staan en hoe je de onderwijsvernieuwing kunt vertalen naar de nieuwe campus.

Fontys heeft in samenwerking met Visma Advitrae door middel van testscenario`s in beeld gebracht wat deze transitie betekent voor faciliteitengebruik en het rooster van studenten en docenten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden willen we in gesprek over wat het betekent om de vernieuwde onderwijsvisie te vertalen naar een nieuwe campus. Hoe ontstaat een nieuwe campus? Hoe vertaal je de onderwijsvisie naar ruimtegebruik? Welke uitdagingen kom je tegen?


Internationale studentmobiliteit: voortgang, uitdagingen en beperkingen. - ZAAL 6
Sprekers: Tibert van Dijk & Jelmer de Ronde - SURF

Ontdek de toekomst van internationale studentmobiliteit! Ben je benieuwd naar de voortgang, uitdagingen en beperkingen van dit spannende gebied? Kom dan naar deze presentatie en leer alles over de technologische en organisatorische uitdagingen die gepaard gaan met het uitwisselen van onderwijsgegevens tussen verschillende technische universiteiten in Europa. Er wordt een geautomatiseerde gezamenlijke vakken catalogus gepresenteerd die gebaseerd is op een Open Onderwijs API (OOAPI), die het gezamenlijke onderwijsaanbod van zes technische universiteiten (TalTech Tallinn, CTU Praag, TUM München, DTU Kopenhagen, l’X Parijs en TU/e Eindhoven) verenigd in de EuroTeQ alliantie in kaart brengt. Deze pilot studentmobiliteit is slechts het begin van een spannende nieuwe fase waarin studenten zich geautomatiseerd kunnen inschrijven voor vakken en een terugkoppeling krijgen over hun studieresultaten. 

Verder zullen ook de uitdagingen worden besproken die gepaard gaan met het uitwisselen van studentgegevens tussen verschillende landen, inclusief de verschillen in studenten-ID's en collegejaren. De presentatie zal een overzicht geven van bruikbare standaarden, zowel nationaal als internationaal (OOAPI vs EDU-API en eduID vs eduGAIN), en er zal een demo geven worden van de EuroTeQ onderwijscatalogus en het intekenproces voor studenten bij andere universiteiten zoals dat al is geïmplementeerd in Nederland.  Mis deze unieke kans niet om inzicht te krijgen in de toekomst van internationale studentmobiliteit en de technologieën die dit mogelijk maken! Kom naar deze presentatie en laat je inspireren.


Het voortgangsdashboard: Studievoortgang weergeven op maat van de student - ZAAL 11
Sprekers: Stéphanie Louette & Charlotte Vekemans - KU Leuven

Studenten hebben soms moeite met het interpreteren van hun studieresultaten. Ze kunnen moeilijk inschatten of hun scores te wijten zijn aan hun studievaardigheid of de moeilijkheidsgraad van hun opleiding. Zeker startende studenten zijn hier erg vatbaar voor. Om de studieresultaten van onze startende studenten zichtbaarder te maken, hebben wij het Voortgangsdashboard ontwikkeld. Dit is een nieuwe toepassing die visueel de studieresultaten en de studievoortgang van de student weergeeft alsook een aangepast 'auto'-advies gebaseerd op de resultaten en op maat van de student.

Daarnaast krijgt de student ook een visuele representatie van hoe die zich verhoudt t.o.v. hun medestudenten, én t.o.v. studenten die in vorige jaren dezelfde opleiding volgden. Hierbij wordt uiteraard ook aandacht besteed aan het mentaal welzijn van de student en de impact die studieresultaten op dat mentaal welzijn kunnen hebben. We hopen met deze presentatie verschillende doelgroepen, zoals IT-medewerkers, beleidsmedewerkers en studiecoaches te inspireren om studieresultaten van studenten duidelijker, meer visueel en meer op maat aan te bieden.


Een reisgids van Studielink - ZAAL 9
Sprekers: Eefje Zeelt & Elina Stokvis  - Studielink                                                   

In deze sessie wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen waar in de Studielink aanmeld- en inschrijfketen aan wordt gewerkt. Daarbij is specifieke aandacht voor de verbeteringen die worden doorgevoerd om de studentreis van de Europese student te vereenvoudigen. Ook wordt ingegaan op de werkwijze met innovatie, beleidswijziging, doorontwikkeling en implementatie en hoe het bovenliggend principe van ‘de student centraal’ daarbij wordt ingezet. 


Admissions: toelating en diplomawaardering faciliteren met ProgressNet - ZAAL 2        
Spreker: Gerwald van der Munt - RuG 

Op het Admissions office van de RUG worden jaarlijks ca. 30.000 aanmeldingen van studenten met een niet-Nederlands diploma verwerkt. Om dit complexe proces te faciliteren is er binnen het SIS (Progress) een nieuwe module ontwikkeld. In deze presentatie laten we zien hoe het proces er op de RUG uit ziet en hoe de software dit proces ondersteunt.


Studeren in het buitenland? Nederland Wereldwijd helpt studenten verder, waar ze ook zijn.  - ZAAL 7
Sprekers: Helen van der Sluys en Maud van Roosmalen - Ministerie van Buitenlandse Zaken

In de sessie zullen we vertellen wat er op NederlandWereldwijd.nl te vinden is voor de (aankomende) student, ook aan de hand van vragen die uit te praktijk bij ons contact center binnenkomen. Daarnaast horen we graag wat er eventueel nog meer speelt en waar we mogelijk informatie over moeten toevoegen.