Holink-2024

Sessieronde 1

Donderdag 6 juni - 11:45 - 12:30 uur

 

Regie op jouw diplomagegevens - ZAAL 8/9

Spreker: Sabine Venema - DUO

Klik hier voor de presentatie die hoort bij deze sessie.

Wil je naar aanleiding van deze sessie contact met de spreker? Dat kan hier: sabine.venema@duo.nl. 

De laatste ontwikkelingen rondom digitaal veilig delen van je diplomagegevens aan verschillende organisaties zoals bijvoorbeeld een onderwijsinstelling of werkgever.

Door de toename van diplomafraude staan deze organisaties te springen om diplomagegevens veilig en betrouwbaar te ontvangen, zonder dat de privacy in het geding komt. Tevens vertellen wij over dat Mijn diploma's zich steeds verder uitbreidt waardoor er steeds meer gegevens beschikbaar worden gesteld. Tijdens deze workshop laten wij voorbeelden uit de praktijk zien en horen wij graag hoe de onderwijsinstellingen omgaan met de toename van diplomafraude. Samen kunnen wij meer doen tegen diplomafraude door meer diplomagegevens beschikbaar te stellen en deze veilig en betrouwbaar te delen.


- - GEANNULEERD - -

AI in Cybersecurity - ZAAL 11

Spreker: Jair Santanna, Universiteit Twente 

In een tijdperk waarin digitale veiligheid belangrijker is dan ooit, nodigen wij u uit om deel te nemen aan een boeiende presentatie over de rol van kunstmatige intelligentie (AI) in cybersecurity. Dr. Jair Santanna, een vooraanstaand onderzoeker van de Universiteit Twente, zal de nieuwste AI-technologieën en hun impact op cybersecurity onthullen. 

Deze presentatie zal de revolutionaire manieren belichten waarop AI-systemen zijn getraind om te leren en zich aan te passen aan steeds veranderende cyberdreigingen. Bezoekers zullen inzicht krijgen in hoe deze technologieën niet alleen reageren op bedreigingen, maar ook proactief beveiligingsmaatregelen kunnen verbeteren. 

Dr. Santanna zal ook de uitdagingen en ethische overwegingen bespreken die komen kijken bij de integratie van AI in cybersecurity. De sessie is ontworpen om zowel professionals in de sector als geïnteresseerden in technologie te informeren en te inspireren.

 

Vervanger: 

Large Language Modellen: ChatGPT en hoe jij en hackers er gebruik van kunnen maken - ZAAL 11 

Spreker: Bart van Eeuwijk, Studielink 

In de wereld van kunstmatige intelligentie staan Large Language Modellen (LLM's), zoals ChatGPT, centraal in de technologische vooruitgang en innovatie. Deze geavanceerde modellen hebben de manier waarop we communiceren, informatie vergaren en taken uitvoeren radicaal veranderd. Het is cruciaal om te begrijpen hoe deze modellen werken, niet alleen om hun potentieel te maximaliserenmaar ook om de risico's die ze met zich meebrengen te beheersen.

Tijdens de aankomende HO-link sessie duiken we diep in de wereld van Large Language Modellen, met een speciale focus op ChatGPT. We zullen verkennen hoe deze modellen zijn ontwikkeld, hoe ze leren, en de diverse toepassingen ervan in het dagelijks leven en in de zakelijke wereld. Maar er is een andere kant van de medaille: hoe kunnen hackers deze technologie misbruiken, en wat betekent dit voor onze digitale veiligheid?

Deze sessie is niet een technische uiteenzetting; het is een essentiële gids voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van AI. We zullen praktische tips delen over hoe je zelf veilig en effectief gebruik kunt maken van Large Language Modellen zoals ChatGPT, en hoe je je kunt wapenen tegen potentiële cyberdreigingen. Of je nu een AI-enthousiasteling bent, bezorgd over digitale veiligheid, of gewoon nieuwsgierig naar de impact van deze technologieën op onze samenleving, deze sessie biedt waardevolle inzichten en antwoorden.

 


Informatiebeveiling door samenwerking in de keten - ZAAL 4 

Sprekers: Gerrit Vooijs, Universiteit Leiden en Hans Janssen, Sans EC

Doel: inzicht geven in de manier waarop de informatiebeveiliging van het SIS is georganiseerd in de keten.

Bij de drie SaNS-instellingen - HvA, UvA en Universiteit Leiden - is de beveiliging van het studenteninformatiesysteem en de erin op geslagen gegevens een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele beheerketen. Van softwareleverancier tot gebruikers, van functioneel beheer tot technisch beheer en van de cijferlijsten tot de databaseservers.
In deze presentatie gaan we in op de samenwerking tussen het functioneel beheer (bij de SaNS-instellingen), het applicatiebeheer (bij het SaNS-Expertisecentrum) en het technisch beheer van de infrastructuur (door MCX) om tot een optimale beveiliging te komen.


Veilig inloggen bij DigiD en het voorkomen van fraude - ZAAL 3

Sprekers: Kevin Ronkes en Roeland Derksen, Logius

In deze sessie vertellen de experts van Logius meer over de ontwikkelingen bij DigiD en veilig inloggen. Hoe zit het met de authenticatieniveau ’s? Wordt de DigiD App goed gebruikt? Wat zijn toekomstige ontwikkelingen? Ook wordt je meegenomen in de wereld van cyberdreigingen. Welke maatregelen neemt Logius? Hoe zorgen we ervoor dat onze diensten en voorzieningen bestand zijn en blijven tegen de dreigingen?


Crisissituatie: hoe weten we wie ter plaatse is? - ZAAL 2

Sprekers: Paulien van Londen, Inholland

Klik hier voor de presentatie die hoort bij deze sessie.

Bij hogeschool Inholland worstelen we met de registratie van alle studenten en medewerkers die voor hun studie/ werk naar het buitenland gaan. Enerzijds vanwege het ontbreken van een eenduidig en centraal registratiepunt. Anderzijds omdat het lastig is om een 100% registratie te krijgen. Wij werken nu aan een centrale oplossing in onze Studieshop waarin op dit moment al wel de registratie plaatsvindt van studenten die met een studiereis meegaan waarvoor zij een betaling aan Inholland verschuldigd zijn. Wij gaan dit aanpassen zodat ook studiereizen waarvoor studenten die niet aan Inholland hoeven te betalen hierin geregistreerd kunnen worden. Lastig blijft hoe we iedereen binnen de organisatie zover krijgen om hier gebruik van te maken. Nadat wij hebben laten zien hoe het nu bij ons loopt en waar wij naartoe willen, gaan wij graag met andere instellingen in gesprek over hun uitdagingen hierin en de mogelijke oplossingen.


Effectieve crisisaanpak bij een kleinere instelling, hoe doe je dat en wat zijn de ervaringen? - ZAAL 1

Sprekers: Kees Codée, Driestar Hogeschool 

Klik hier voor de presentatie die hoort bij deze sessie

Het is van belang bij kleinere instelling te werken met een compacte aanpak die generieker is minder breed gedocumenteerd. Door veel te oefenen met MT en bestuurders kan deze aanpak veel praktische informatie opleveren.


Student Wellbeing Point VU - roadmap to success - ZAAL 5

Sprekers: Iris Rijnierse en Kimberly van den Ouden, Vrije Universiteit Amsterdam

Doel: wat hebben we bereikt in de eerste 2.5 jaar Student Wellbeing Point; welke samenwerkingen zijn er ontstaan, hoeveel studenten hebben we bereikt en wat zijn de doelen voor 2024 & 2025
Gewenst resultaat: inspireren wat je kan doen als peer-to-peer support (students as partners) voor studenten op welzijnsgebied en hoe deze behoefte is ontstaan.


Positiebepaling toekomstbestendig DLO en LMS, voor Zuyd Hogeschool - ZAAL 6

Sprekers: Anne Floor Erdman, Fundatis en Pedro van der Schoor, Zuyd hogeschool 

Zuyd Hogeschool is een traject gestart om de DLO, met daarbinnen als hart het LMS, toekomstbestendig in te richten. Vraagstukken die bij de visie/positiebepaling een rol spelen zijn onder andere: wat is de impact op de DLO/ het LMS van: flexibilisering, LLO, behoefte aan meer modulair onderwijs, toename van programmatisch toetsen en toegenomen behoefte aan het samenwerken met externen in de DLO. En bovendien: wat is er dan organisatorisch nodig om dit LMS/DLO goed tot zijn recht te laten komen? In deze presentatie wordt stilgestaan bij de voornaamste conclusies die zijn getrokken op basis van de positiebepaling en de vervolgstappen die Zuyd initieert. Deze hebben betrekking op keuzes ten aanzien van het selectietraject voor een hostingpartner, keuzes t.a.v. architectuur en applicatielandschap, ondersteuning en training van docenten, en analyse en doorvertaling van didactische keuzes. Tijdens de presentatie worden de aanwezigen meegenomen in het doorlopen proces, en de manier waarop bevindingen zijn doorvertaald naar acties.  


Navigeren door de Veilige Campus: Een Integrale Benadering van Digitale Integratie - ZAAL 7 

Spreker: Heleen Duinker & Marc de Vries, EnableU

Hogescholen staan voor de uitdaging om alle systemen en applicaties naadloos te laten samenwerken binnen een veilige digitale omgeving. In een tijd waarin de administratieve keten een steeds prominentere rol speelt, is een robuuste integratiestrategie meer dan ooit cruciaal. Tijdens deze boeiende presentatie verkennen we in samenwerking met Hogeschool Aeres hoe een doordachte integratiestrategie niet alleen zorgt voor een 24/7 online dienstverlening, maar ook bijdraagt aan het creëren van een veilige campus voor alle belanghebbenden.

We gaan dieper in op de vraag hoe ver we kunnen, mogen en moeten gaan om gegevens te beschermen, data efficiënt te delen, en hoe technologische innovaties kunnen bijdragen aan een gestroomlijnde administratieve keten. Van bewustwording rond digitale veiligheid tot aan de praktische implementatie, ontdek tijdens deze presentatie hoe we samen met Aeres verschillende systemen en applicaties veilig verbinden, zonder concessies te doen.