Holink 2019

Expertgroep zorgwekkend gedrag

Spreker: Sharon Lo-Fo-Wong, Wendy Maat, Rosanne van Kampen, Vrije Universiteit

Vorm: Presentatie           

De VU heeft in 2013 een visie op integrale veiligheid ontwikkeld. In deze visie is een aantal pijlers opgenomen dat leidend is voor de manier waarop veiligheid georganiseerd wordt. Een belangrijke pijler is dat de VU een brede zorgplicht heeft. Dat betekent in de praktijk dat de acties op het gebied van zorgwekkend gedrag erop gericht zijn de VU een veilige werk- of studeeromgeving te laten zijn voor iedereen.

Onderdeel van dit beleid is het instellen van het EZG (expertteam zorgwekkend gedrag) met expertise uit verschillende diensten en faculteiten. Afhankelijk van het dreigingsniveau van een incident worden leden van het expertteam ingeschakeld. De leden zijn getraind en de kennis wordt op peil gehouden door extra training en het bespreken van casuïstiek.

In deze sessie zal de Vrije Universiteit spreken over wat het EZG inhoudt, welke tools ze mee krijgen en hoe dit wordt ingezet binnen de VU.

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van sessieronde 2.