Holink 2018

Aanmelden

Ga mee op reis tijdens de HOlink 2018!

Op 7 en 8 juni 2018 organiseren DUO en Stichting Studielink de 5e editie van de HOlink met als thema:

Soepel op reis door het hoger onderwijs

Voor, tijdens en na een opleiding moet een student veel keuzes maken en veel regelen. Om de zaken goed en tijdig te kunnen regelen en hulp te krijgen bij het maken van keuzes, is de beschikbaarheid van de juiste informatie op het juiste moment van belang. Dit vraagt om goed ingerichte processen, en zorgvuldige afstemming tussen de instellingen en ketenpartners in het HO-veld. 

Tijdens de HOlink 2018 onderzoeken we samen met de deelnemers hoe we ervoor kunnen zorgen dat de informatie zo goed mogelijk aansluit op de wereld van de student, of hij/zij nu uit het VO, MBO of het HO komt, uit Nederland of uit een ander land. Daarbij kijken we zowel naar de ontwikkelingen in wet- & regelgeving en technologie, als naar de (on)mogelijkheden die deze factoren bieden voor de ondersteuning. Ook zoeken we de samenwerking om met alle partijen processen zo goed mogelijk in te richten.

Tijdens de conferentie staan de volgende thema’s centraal:

• Strategie en Beleid
• ICT en data analytics
• Onderwijsondersteuning en informatievoorziening
• Internationalisering

 
Schrijf je nu in!
Je kunt je vanaf nu inschrijven voor één of twee dagen. Bij je registratie vragen we een factuurkenmerk (bv. kostenplaats, po- of inkoopordernummer). Zo wordt de factuur in één keer goed verwerkt. Na aanmelding ontvang je een bevestiging met een link naar het toegangsbewijs voor de conferentie. 

Prijs deelname donderdag 7 juni 2018            €220,22

Prijs deelname vrijdag 8 juni 2018                 €133,10

Prijs deelname 2 dagen                                 €335,17 
Prijs hotelovernachting                                  €115 (vol)
 
De kosten voor deelname aan de HOlink zijn nagenoeg hetzelfde gebleven als voorgaande jaren, maar helaas moet er in verband met belastingwetgeving BTW berekend worden. Hierdoor is de totaalprijs iets hoger dan de prijs van vorig jaar. 

Het is mogelijk om kosteloos te annuleren tot en met donderdag 31 mei 2018 00:00 uur. Na 31 mei 2018 is het alleen nog mogelijk om bij annulering een plaatsvervanger aan te wijzen, maar is kosteloos annuleren niet meer mogelijk.