Holink 2019

Waarom is de inspectie geïnteresseerd in cijfers van het Hoger Onderwijs?

Spreker: Susanne Rijken, Inspectie van het Onderwijs

Vorm: presentatie

Veel verschillende partijen, zoals hogescholen en universiteiten, VSNU en OCW, maken gebruik van hetzelfde cijfermateriaal over het ho. Eén van die partijen is de Inspectie van Onderwijs. Welke bewerkingen voert zij uit op verschillende bestanden? Welke informatie vraagt ze zelf op bij de instellingen? En met welk doel wordt deze informatie gebruikt?

Deze presentatie geeft een kijkje in de keuken als het gaat om informatieproducten en themaonderzoeken die de inspectie maakt en uitvoert. Een aantal zaken wordt uitgelicht, zoals het belang van heldere definities en duidelijke aanleverinstructies. Ook is er de kans om input te geven over de manier waarop de inspectie data opvraagt en communiceert over kwantitatief materiaal.

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van sessieronde 4.