Holink 2019

Tikkie, jij bent 'm: (nieuwe) betaalmogelijkheden bij de RUG

Sprekers: Iris Achterhof en Anna van der Bijl, Rijksuniversiteit Groningen

Vorm: presentatie

Hoe kun je als instelling zoveel mogelijk collegegelden innen maar de student hierbij niet uit het oog verliezen? In deze presentatie neemt de RUG je mee in haar betalings- en incassoproces en wisselen we graag ervaringen uit om dit proces optimaal  maar ook zo studentvriendelijk mogelijk te laten verlopen.
Uiteraard staan we stil bij de invoering van de betaalapp ‘Tikkie’, wat studenten op een sympathieke, eenvoudige manier de mogelijkheid biedt om (achterstallig) collegegeld te voldoen. De RUG was de eerste onderwijsinstelling die Tikkie invoerde. Was deze pilot een succes?

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van sessieronde 3