Holink 2019

Persoonsverificatie bij aanmelding: checking in!

Sprekers: Jasper Faber, Universiteit en Hogeschool van Amsterdam, Alex Jongema en Sander ten Hove, Rijksuniversiteit Groningen; voorzitter: Marcel Bril, DUO

Vorm: Inspiratiecafé

Persoonsverificatie bij aanmelding: checking in!

In Nederland studeren 85.955 internationale studenten uit 170 landen. Dit is 11,5% van het totaal aantal ingeschreven studenten. Om tot dit aantal ingeschreven internationale studenten te komen dienen een (minstens) vijfvoud aan aanmeldingen verwerkt te worden door de Nederlandse HO-instellingen, wat neerkomt op ruim 400 duizend persoonsverificaties als onderdeel van dit proces. In dit inspiratie café wordt gekeken of dit proces te moderniseren valt door gebruik van digitalisering, en waar dit probleem in de aanmeldketen dient te worden opgelost.

Klik hier om terug te gaan naar sessieronde 4