Holink 2019

Onderwijslogistiek Landschap - Op weg naar goed georganiseerd onderwijs van de toekomst

Spreker: Marcel Penners, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen / SIG onderwijslogistiek

Vorm: presentatie

Het onderwijslogistieke landschap geeft overzicht en richting om heldere (inrichtings-)keuzes te maken om flexibilisering ook vanuit het perspectief van de organisatie, processen en systemen te realiseren. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen neemt je mee in het traject van het onderwijslogistieke landschap. Om de veranderambitie bij de HAN te kunnen realiseren wordt er een gemeenschappelijke taal gesproken, het vraagstuk vanuit diverse invalshoeken bekeken en professionaliseert de organisatie. Een traject dat uiteindelijk zal leiden tot een optimale ondersteuning en inrichting van flexibel Onderwijs op de HAN.

Zowel het ontwikkelproces (Landschapsarchitectuur) als de concrete resultaten (Landschapskaarten, Inrichtingsprincipes, Gemeenschappelijke taal) wordt gedeeld in deze sessie. Afsluitend is er een interactief gedeelte om de toepasbaarheid van het onderwijslogistieke Landschap van de HAN te toetsen.

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van sessieronde 2.