Holink 2019

Legalisatie diploma: met een Nederlands diploma naar het buitenland

Spreker: Annet Simons, DUO

Vorm: Interactieve sessie

Als een gediplomeerde student naar het buitenland gaat voor werk of studie, heeft hij of zij meestal een gelegaliseerd opleidingsdocument (diploma, cijferlijst of iets dergelijks) nodig. In samenwerking met de Universiteit van Wageningen geeft DUO een interactieve presentatie om de studentenadministraties inzicht te geven in het legalisatieproces. DUO en de ho-instelling moeten dit proces samen soepel laten verlopen zodat de student zo snel mogelijk zijn gelegaliseerde document ontvangt. Kijk alvast voor meer informatie op: www.duo.nl/particulier/nederlands-diploma-in-buitenland   

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van sessieronde 4.