Holink 2019

Informatievoorziening en de ondersteuningsvraag van studenten

Sprekers: Judith Janssen en Joyce van der Wegen, Handicap + studie (onderdeel van CINOP)

Vorm: interactief

Expertisecentrum handicap + studie ondersteunt hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een extra ondersteuningsvraag. Dit zijn bijvoorbeeld studenten die last hebben van psychische- en/of stress klachten, die naast hun studie ook nog mantelzorger zijn of studeren met een chronische aandoening. Deze studenten hebben over het algemeen ook andere behoeftes in de informatievoorziening over, en organisatie van het studeren. Zo is het voor hen bijvoorbeeld van groot belang dat zij weten op welke voorzieningen zij recht hebben en hoe ze deze kunnen aanvragen, dat zij weten bij wie ze terecht kunnen binnen hun opleiding en dat zij zelf (de ruimte voelen om te) melden dat er sprake is van een belemmering in het studeren. Hoe organiseer je dat als onderwijsinstelling?

In haar contact met studenten en onderwijsinstellingen merkt handicap + studie dat er op het gebied van informatievoorziening nog extra verbeterslagen gemaakt kunnen worden. In deze sessie gaat handicap + studie aan de hand van het studieproces van deze studenten in op de knelpunten en de mogelijke oplossingen. Dit gebeurt in interactieve vorm waarbij deelnemers ook vooral met elkaar in gesprek gaan en er ruimte is om goede voorbeelden uit te wisselen.

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van sessieronde 5.