Holink 2019

Hogeschool Rotterdam werkt aan het verhogen van de online student servicebeleving

Sprekers: Najang Klootwijk en Angela Vroegindeweij, Hogeschool Rotterdam

Vorm: presentatie

Studenten in het hoger onderwijs moeten vaak hun weg vinden in een wirwar van verschillende informatiebronnen en -systemen. Ook bij Hogeschool Rotterdam. Dat zorgt bij studenten voor stress, onrust en verlies van aandacht. Aandacht die ze goed kunnen gebruiken voor de studie zélf. Hogeschool Rotterdam is bezig om de toegankelijkheid van informatie en communicatie te verbeteren en de service te verhogen. Het doel is om op termijn studenten consistent én uniek te bedienen, zodat ze direct worden herkend en online altijd eenzelfde servicebeleving hebben.

 Een student die grip heeft op zijn studie, is een tevredener student en kan meer verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot zijn of haar studiesucces. Om zo’n verbeterde dienstverlening goed te laten verlopen is een andere manier van kijken nodig, namelijk naar het totaalproces vanuit het perspectief van de student in plaats van de interne bedrijfsprocessen. De Hogeschool Rotterdam werkt daarom samen met opleidingen en studenten aan ‘student journeys’. Dat leidt vaak tot een aanpassing van processen en informatiesystemen, en tot een andere manier van denken en werken. Deze (digitale) verandering wordt binnen de hogeschool begeleid door een team van experts, georganiseerd binnen het programma StudieNet. Najang Klootwijk vertelt samen met experts hoe de opleidingen met studenten aan de slag gaan om deze verandering vorm te geven.

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van sessieronde 5.