Holink 2019

Het VU Analytics Beste Bachelor Spel

Het VU Analytics Beste Bachelor Spel

Spreker: Theo Bakker en Sjors Wurpel, Vrije Universiteit

Vorm: interactieve sessie

De afgelopen jaren heeft de VU binnen het project ‘Student Analytics’ gewerkt aan een grootschalig onderzoek naar studentendata voor het verbeteren van het studiesucces van studenten. Inmiddels is het desbetreffende project overgegaan in een vast team in de lijn: VU Analytics.

Om de mogelijkheden voor het ontwikkelen van data gedreven interventies te versterken heeft VU Analytics een innovatief bordspel ontwikkeld genaamd De Beste Bachelor. Het spel stelt studieadviseurs, opleidingsdirecteuren, opleidingscoördinatoren, studentdecanen, beleidsmedewerkers en leden van het VU Analytics team in staat om de bestaande onderwijsdata per opleiding beter te leren kennen en mogelijke interventies na te spelen. Dit helpt bij de ontwikkeling van nieuw beleid dat tot meer studiesucces leidt. Tijd voor een spelletje!

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van sessieronde 4.