Holink-2022

Hester Macrander

mojoimagealt-91-alt

Hester is theaterregisseur, theaterdocent en docent Nederlands. Zij is bekend geworden als cabaretier en columnist in de jaren ’90. Tevens is zij gecertificeerd trainer in Verbindende (Geweldloze) Communicatie en voorzitter van de Nederlandstalige vakgroep van trainers. Haar hoofdactiviteit is momenteel het geven van presentaties over, en trainingen in, de Verbindende Communicatie. Relevant voor deze dag: Zij werkt o.a. bij een onderwijsinstituut dat zij-instromers opleidt voor het mbo en hbo en Hester heeft twee kinderen die momenteel studeren en dus tot de uiteindelijke doelgroep behoren.

Hester Macrander zal vertellen wat de Verbindende Communicatie is, het ontstaan, het doel, hoe het werkt en wat dit betekent voor de begeleiding van studenten in het kader van hun welzijn onder de toegenomen studiedruk. 

De essentie van Verbindende Communicatie is dat ieder mens gedreven wordt door (onbewuste) behoeften. Deze zijn universeel. Emoties en oordelen zijn een gevolg van al dan niet vervulde behoeften. Bewustzijn verkrijgen over die behoeften, daar oog voor hebben en mensen van daaruit in eigen verantwoordelijkheid zetten is de sleutel.