Holink 2019

Grip op het afstudeerproces: een instelling die het initiatief gaat nemen

Sprekers: Elroy Huisman en Carolien Kranendonk, Vrije Universiteit

Vorm: presentatie

De VU is een meerjarig project gestart om het initiatief tot het in gang zetten van het afstuderen om te draaien. Niet de student, maar de instelling zet het afstudeerproces in gang zodra alle onderwijsonderdelen zijn behaald. Hier hoeft de student niks meer voor te doen.

Tijdens deze sessie hoort u welke transitie de VU hiervoor heeft moeten doormaken. Een belangrijk onderdeel is het kunnen monitoren van de studievoortgang van alle studenten in de laatste fase van hun studie.  Hiervoor is een nieuw afstudeerproces én een nieuwe afstudeertool ontwikkeld.

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van sessieronde 1.