Holink 2019

Flexibel hoger onderwijs. Ja! Maar hoe dan?

Spreker: Paul den Hertog, SURF / VH / VSNU 

Vorm: Interactieve sessie        

SURF, Vereniging Hogescholen en VSNU hebben in 2018 het versnellingsplan gelanceerd, met daarin acht inhoudelijke zones waaraan ze gaan werken. Eén van deze zones is flexibilisering. Het afgelopen decennium is in een flink aantal beleidsnotities beschreven dat het onderwijs flexibeler moet, maar dit heeft in de praktijk - tot dusver - nog onvoldoende gestalte gekregen.

Het onderwijs kan geflexibiliseerd worden langs een veelvoud aan dimensies. Je kunt bijvoorbeeld denken aan tijd, tempo, inhoud, plaats, maar wellicht ook aan de vorm van het volgen van vakken bij verschillende instellingen. Al deze dimensies brengen onderwijskundige- én organisatorische dilemma’s met zich mee. Hoe zorg je ervoor dat een student een vak elders kan volgen, ook al sluiten de roosters niet op elkaar aan? En hoe zorg je ervoor dat er op ieder willekeurig moment getoetst kan worden?

Tijdens HOlink willen de aanvoerders van het versnellingsteam graag een aantal toekomstbeelden bespreken met de deelnemers. Als zij het onderwijs willen flexibiliseren, heeft dit een grote impact op hun werkgebied. De input van onderwijslogistieke experts in de opstartfase van dit vierjarige plan is dan ook erg belangrijk. Wat is er nodig om de flexibele student optimaal te bedienen? Waar liggen de drempels en hoe nemen we ze weg?

SURF, VH en VSNU dagen de deelnemers aan deze interactieve sessie nadrukkelijk uit buiten de bestaande kaders te denken en daarbij de student centraal te stellen.

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van sessieronde 5.