Holink 2019

Erkenning in het digitale tijdperk

Sprekers: Katrien Bardoel en Bas Wegewijs, Nuffic

Vorm: Interactieve sessie

De invloed van digitalisering is terug te vinden op twee manieren. Ten eerste verandert ‘het onderwerp’ van de erkenning, zoals bij e-learning. E-learning biedt nieuwe mogelijkheden om onderwijs flexibeler aan te bieden met behulp van MOOCs, SPOCs en anderen vormen van online onderwijs. De verwachting is dat deze ontwikkeling bijdraagt aan de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en aan een leven lang leren. Daarvoor is van belang dat e-learning-certificaten of online badges erkend worden. Dat blijkt in de praktijk nog niet altijd even makkelijk.

Ten tweede heeft digitalisering invloed op erkenningsprocedures. Er zijn steeds meer mogelijkheden om studentendata digitaal uit te wisselen, bijvoorbeeld met behulp van nationale diplomaregisters. Bovendien is diplomawaardering zelf steeds vaker een digitaal product. Dit heeft de potentie om erkenning van buitenlandse diploma's verder te automatiseren en kan bijdragen aan een snelle en eerlijke procedure. Maar zijn er ook bezwaren?

In samenwerking met partners uit Europa verkent Nuffic de invloed van digitalisering op erkenning. Tijdens de sessie worden de bevindingen gepresenteerd en krijgen deelnemers de gelegenheid om hun eigen ervaringen te delen en met elkaar in gesprek te gaan.

Van te voren al meer lezen over de invloed van digitalisering? Neem een kijkje op:

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190114090434823

https://www.nuffic.nl/en/subjects/e-valuate/

https://www.nuffic.nl/en/subjects/digirec/

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van sessieronde 2.