Holink 2019

eduID ondersteunt de check-in en check-uit met één onderwijsidentiteit

Spreker: Peter Clijsters, SURF, Bart Kerver, Surfnet

Vorm: interactieve sessie        

Een goede toegang, doorstroom en uitstroom van studenten in het hoger onderwijs is van groot belang. Binnen een instelling vormen deze processen al een uitdaging, en al helemaal tussen instellingen. Studenten krijgen namelijk steeds meer keuzevrijheid in het samenstellen van hun eigen curriculum en gaan daarvoor steeds vaker buiten de eigen instelling studeren. Om deze processen soepel te laten verlopen, voor zowel student als onderwijsinstelling, is een unieke, sector-brede digitale identiteit van de student een belangrijk puzzelstuk. SURF werkt daarom sinds 2018 samen met het onderwijs aan de ontwikkeling van eduID zodat het herkennen van studenten eenvoudiger wordt.

Tijdens deze sessie gaat SURF met de deelnemers in gesprek over de visie die SURF heeft ontwikkeld op het eduID, geven ze een update van de ontwikkelingen van het eduID-project en laten ze de eerste toepassingen zien van eduID binnen pilots. Het wordt een interactieve sessie waarbij SURF graag gedachten uitwisselt met jullie over het concept, de visie en de toepassing van een eduID.

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van sessieronde 5.