Holink 2019

Check uit met een Edubadge

Spreker: Janina van Hees en Jenny de Werk, SURF

Vorm: Interactieve sessie

In deze sessie op HOlink staat een gesprek centraal over het uitreiken van badges in de praktijk van de onderwijsinstellingen. SURF ontwikkelt momenteel een infrastructuur waarmee onderwijsinstellingen digitale credentials kunnen uitreiken aan studenten, oftewel badges. Studenten kunnen zo zichtbaar maken welke specifieke onderwijseenheden zij hebben gevolgd en over welke bijzondere vaardigheden en kennis zij beschikken. In de proof of concept waarmee SURF dit project is begonnen, hebben negen ho-instellingen eerste ervaringen opgedaan met het uitreiken van badges. Zij concludeerden onder andere dat er aardig wat afstemming nodig is tussen opleiding, administratie, privacy-officers, examencommissies en meer om aan de slag te kunnen met badges. Op basis van deze ervaringen is een nieuwe projectfase gestart waaraan nog meer instellingen deelnemen en nu met de daadwerkelijke uitgifte van badges aan studenten van start gaan.

De ervaringen en verdere plannen op dit vlak wil SURF in deze sessie bespreken met de doelgroep van HOlink, specifiek met collega’s die betrokken zijn bij de administratie van studentgegevens. Als SURF straks op grote(re) schaal badges willen inzetten in het Nederlandse hoger onderwijs, waar moeten ze dan in administratieve zin tijdig rekening mee houden?

In deze interactieve presentatie worden de huidige stand van de infrastructuur en de lessons learned toegelicht. Vervolgens wordt gebruik gemaakt van de mentimeter tool om de input van de deelnemers op te halen. De bijdrage van de deelnemers wordt teruggekoppeld in het kader van de besluitvorming over de doorontwikkeling van de badge infrastructuur van SURF.   

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van sessieronde 4.